Siirry sisältöön

Avainsana: Kilpailukyky

27.1.2021

Standardoinnilla tärkeä rooli kansallisessa akkustrategiassa

Artikkeli
Kansallisen akkustrategian tavoitteena on vahvistaa suomalaista kilpailukykyä ja edistää ilmastotavoitteita. Akkustrategiassa standardoinnilla on tärkeä rooli Suomen kehittymisessä kilpailukykyiseksi toimijaksi. Tämä edellyttää tiivistä ja toimialat ylittävää yhteistyötä. Kansallisen akkustrategia julkaistiin 26.1.2021.

Tutkittua

Sivu
Kun standardien käyttöä tutkittiin Pohjoismaissa, havaittiin, että standardit hyödyttävät yhteiskuntaa vauhdittamalla talouskasvua. Suurin osa yrityksistä pitääkin standardisointia tärkeänä liiketoiminnalleen. Standardisointi on myös tae laadusta ja tapa ansaita kuluttajien luottamus.

EU ja standardointi

Sivu
EU käyttää paljon standardeja säädöstensä tukena ja tekee usein standardointia käsitteleviä säädöksiä, tiedonantoja sekä aloitteita. EU ei itse laadi standardeja vaan tilaa ne aina standardointijärjestöiltä.

Johtaminen

Sivu
Johtamisen keskeinen työväline on johtamisjärjestelmä, jonka avulla organisaatio voi suunnitella, kehittää ja ohjata toimintaansa yhtenäisellä tavalla. Suositut ja tunnetut johtamisen standardit sopivat kaikenlaisille organisaatioille koosta tai toimialasta riippumatta.

Standardien hyödyt

Sivu
Standardien hyödyt ovat kiistattomat, ja ilman niitä olisimme pulassa. Emme useinkaan huomaa standardeja, vaikka niitä on kaikkialla. Tiedätkö sinä, millaisia hyötyjä standardit tuovat arkeemme ja yritysten liiketoimintaan? Ota selvää lukemalla lisää!
1.11.2019

Vaurautta inhimillisesti ja ekologisesti

Artikkeli
Teollisen tuotannon pitäisi nipistää luonnonvarojen kulutus kymmenykseen nykyisestä. Sirpa Pietikäisen mukaan tässä onnistuminen vaatii yhteisiä pelisääntöjä. Miten rakennamme tulevaisuuden Eurooppaa? Tavoitteena on vauras, inhimillinen ja ekologinen Eurooppa, ja näistä kaikista on pidettävä huolta. Vaurautta voimme …
20.8.2019

Standardit avainroolissa maailmantaloudessa

Artikkeli
Standardien merkitys on kasvanut. Taloudellisen ulkopolitiikan suurimpia sokeita pisteitä on se, että vain valtioiden kuvitellaan ohjaavan kauppaa esimerkiksi Maailman kauppajärjestö WTO:n sopimuksin. Yksityisen sektorin sääntelyn määrä on kuitenkin jo tällä hetkellä suuri, ja se kasvaa koko ajan. Yksityisen sektorin sääntelyn tärkein muoto on standardit. Näin kirjoittaa Tuomas Tapio kirjassaan Geotalouden paluu (Teos, 2018).