Siirry sisältöön
27.9.2021 Uutinen

Turvallisesti iholle – standardi varmistaa tatuointipalvelujen laadun

Tatuoinnit ovat yleistyneet, ja ihon koristelun suosio jatkaa edelleen kasvuaan. Tatuointipalvelujen standardi varmistaa, että toiminta on hygieenistä ja turvallista sekä asiakkaalle että tatuoijalle. Standardi on nyt saatavilla suomeksi.

Tatuointipalvelujen standardi tuo helpotusta Suomen nykytilanteeseen, jossa alalle ei ole erityislainsäädäntöä eikä tatuoijan ammattiin ole varsinaista oppilaitoksessa tapahtuvaa koulutusta. Tatuointipalvelujen tarjoaja vastaa itse osaamisestaan sekä palvelun laadusta ja turvallisuudesta.

Erityislainsäädännön puuttuessa tatuointialaa säädellään usean eri lain avulla ja ohjeet, vaatimukset ja valvonta on pirstoutunutta. Tammikuussa 2020 julkaistu tatuointipalvelujen standardi helpottaa alan toimintaa ja valvontaa kokoamalla yhteen erittäin käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita turvallisten tatuointipalvelujen tuottamiseksi. Standardi on käännetty myös suomeksi: SFS-EN 17169:2020 Tatuointipalvelut. Turvalliset ja hygieeniset käytännöt

Hygienia ennen kaikkea

Tatuointipalvelujen standardissa määritellään ne hygieniavaatimukset, joita on noudatettava ennen tatuoinnin tekoa, sen aikana, ja myös sen jälkeen. Tavoitteena on niin asiakkaan, tatuoijan kuin muidenkin tiloissa olevien suojaaminen infektioilta. Vaatimukset koskevat henkilöitä, välineitä sekä tatuointitiloja.

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että toiminnanharjoittaja kirjaa toimintaohjeet käsikirjaan, päivittää niitä tarvittaessa ja varmistaa, että niitä myös noudatetaan. Käsikirjaan on koottava muun muassa toimintaohjeet käsihygieniaan, henkilösuojainten käyttöön, tilojen puhdistukseen ja jätteiden käsittelyyn ja hävittämiseen. Erityisesti standardissa korostetaan välineiden suojaamisen, puhdistuksen ja steriloinnin tärkeyttä.

Standardi esittää tietoja ja taitoja, joita tatuoijalla on oltava, jotta hän voi harjoittaa toimintaansa. Tatuoija saa myös ohjeita vuorovaikutukseen asiakkaiden ja viranomaisten kanssa. Lisäksi standardi opastaa, millaista tietoa asiakkaalle on annettava tatuoinnin jälkihoitoon.

Standardi on helppo työkalu turvallisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi

”Standardi on todella selkeä ja helppo omaksua”, sanoo Yhteisen toimialaliiton (YTL) asiantuntija Suvi Pasanen.

”Se esittää yksityiskohtaisesti, mitä pitää ottaa huomioon missäkin vaiheessa tatuoinnin tekemistä. Standardin avulla tatuointipalvelun tarjoajat voivat parantaa toimintaansa, ja uudet yrittäjät saavat sen ohjeista hyvän pohjan toimintansa aloittamiseen. Vaatimustenmukaiset ja turvalliset palvelut takaavat yrityksen kilpailukyvyn.”

Tatuointistandardi edistää muiden palvelustandardien tapaan hyvien ja turvallisten toimintatapojen leviämistä. Standardit myös tekevät palvelujen vertailun asiakkaille helpommaksi.

Lisätietoja:

Suvi Pasanen, asiantuntija
Yhteinen Toimialaliitto YTL ry
suvi.pasanen@ytl.fi
050 328 5413

SFS-EN 17169:2020 Tatuointipalvelut. Turvalliset ja hygieeniset käytännöt
Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika
YTL: Tatuointia hygieenisin käytännöin
Tukes: Tatuointipalvelut
Sosiaali- ja terveysministeriö: Tatuoinnit