Siirry sisältöön
10.5.2023 Tiedote

Yhdysvallat vahvistaa asemaansa kansainvälisessä standardoinnissa – Suomi tarvitsee kansallisen standardointistrategian

Toukokuussa (4.5.2023) julkaistiin Yhdysvaltojen uusien, kriittisten teknologioiden standardointistrategia (critical and emerging technologies, CETs). Strategian tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen johtoasemaa ja kilpailukykyä kansainvälisessä standardointityössä.

Strategiassa on neljä päätavoitetta, joiden avulla Yhdysvallat pyrkii vahvistamaan kriittisten teknologioiden (esimerkiksi tekoäly, kvanttiteknologia, viestintäteknologiat, bioteknologiat, puolijohteet, puhdas energia) standardointia ja varmistamaan johtoasemansa kansainvälisessä standardoinnissa. Yhdysvallat pyrkii

  • lisäämään investointeja standardointia edeltävään tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja huipputieteen edistämiseen
  • kasvattamaan yritysten ja tutkimuslaitosten sekä muiden sidosryhmien aktiivista osallistumista standardointityöhön
  • vahvistamaan standardointiosaamista korkeamman asteen oppilaitoksissa, teollisuudessa ja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä kansalaisyhteiskunnassa
  • turvaamaan kansainvälisen standardointityön integriteetin, avoimuuden ja riippumattomuuden.

Yhdysvaltain standardointistrategiassa nostetaan esille Kiinan vahva asema uusien, kriittisten teknologioiden standardoinnissa, jolla Kiina tavoittelee ylivaltaa ja markkina-alueiden laajentamista. Yhdysvallat näkee, että valtion osallistuminen olemassa olevan markkinalähtöisen standardointijärjestelmän tukemiseen synnyttää uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

EU julkaisi ensimmäisen standardointistrategiansa 2.2.2022 tavoitteenaan vahvistaa Euroopan asemaa vaikutusvaltaisena talousalueena sekä nousta suunnannäyttäjäksi myös standardoinnissa. Komissio on määrätietoisesti toimeenpannut julkaisemaansa strategiaa.

”Myös Suomi tarvitsee kansallisen standardointistrategian. Kansallinen strategia lisäisi ymmärrystä standardoinnin strategisesta merkityksestä ja kokoaisi yhteen kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla standardoinnin tarjoamat mahdollisuudet valjastetaan tukemaan Suomen kilpailukykyä. Standardit tarvitaan kauppa-, teollisuus- ja innovaatiopolitiikan aktiiviseksi työkaluksi Suomessa. Muuten annamme kilpailuetua maille, jotka jo käyttävät standardointia strategisena työkaluna”, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Suomen Standardisoimisliitto SFS:stä.

Tutustu tarkemmin:

United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging technology

EU vahvistaa kilpailukykyään standardoinnilla

EU:n standardointistrategia

Lisätietoja

Helena Vänskä

Toimitusjohtaja
Soita: +358 40 581 6786
Viesti: helena.vanska@sfs.fi