Siirry sisältöön
9.12.2020 Uutinen

Biodiversiteetin standardointityö alkaa ISOssa

Standardoinnin tavoitteena on lisätä globaalia ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja toimintatavoista sen suojelemiseksi.

Maailmanlaajuinen standardointijärjestö ISO on perustanut uuden teknisen komitean laatimaan standardeja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi (ISO/TC 331 Biodiversity). Kehitettävien maailmanlaajuisten standardien tarkoitus on hyödyttää viranomaisia, elinkeinoelämää, kuluttajia ja luonnonsuojelujärjestöjä biodiversiteettiin liittyvissä toimissa ja kehityshankkeissa.

Standardeilla edistetään seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: 13 Ilmastotekoja, 14 Vedenalainen elämä ja 15 Maanpäällinen elämä.

Standardoinnilla pyritään edistämään kestävää kehitystä muodostamalla globaali ja kokonaisvaltainen näkemys luonnon monimuotoisuuden suojelusta, palauttamisesta ja kestävästä hyödyntämisestä. Tulevat standardit auttavat organisaatioita määrittelemään biodiversiteettiin liittyviä strategisia toimia ja seuraamaan niiden toteutumista.

Komitean työohjelmaa on hahmoteltu seuraavasti:

  • termit ja määritelmät
  • periaatteet ja viitekehys
  • alueellinen lähestymistapa
  • case-esimerkkien kerääminen
  • ohjeita tiettyihin biodiversiteettikysymyksiin
  • tiedonkeruu ja tiedonvaihto.

ISOn jäsenjärjestöjen äänestyksessä hyväksytyn aloitteen teki Ranskan standardointijärjestö AFNOR. Työhön on ilmoittautunut mukaan 25 maata. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös ISOn muiden teknisten komiteoiden sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on jo ilmoittanut tuestaan komitean työlle.

Ensimmäinen ISO-kokous järjestetään keväällä 2021 verkkokokouksena. Tuolloin tarkennetaan komitean työohjelmaa ja standardointiprojekteissa käytettäviä lähdeaineistoja.

Jos olet kiinnostunut komitean työstä, saat lisätietoja standardoinnin asiantuntija Sari Sahlbergilta.

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi

Lue myös:

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja