Siirry sisältöön
12.7.2022 Uutinen

EU-puheenjohtajakautensa aloittanut Tšekki ja eurooppalaiset standardointijärjestöt tukevat Ukrainaa

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC tukevat yhdessä EU-puheenjohtajamaa Tšekin kanssa Ukrainaa sekä pyrkivät vahvistamaan Euroopan taloutta ja turvallisuutta.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Ranskalta Tšekille 1. heinäkuuta 2022 seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Tšekki korostaa puheenjohtajakaudellaan Ukrainan tukemista ja sodan aiheuttaman pakolaiskriisin hoitamista.

Lisäksi tuore puheenjohtajamaa on asettanut kaudelleen viisi päätavoitetta, joiden merkitystä myös standardointijärjestöt CEN ja CENELEC sekä Tšekin ÚNMZ painottavat ja haluavat uuden Euroopan standardointistrategian mukaisesti osoittaa standardien keskeisen roolin tavoitteiden saavuttamisessa.

1. Pakolaiskriisin hallinta ja Ukrainan elpyminen sodan jälkeen

Ukrainan ja sen kansalaisten kiireellisistä tarpeista on huolehdittava ja samalla sitouduttava maan sodanjälkeiseen uudelleenrakentamiseen. CEN ja CENELEC lupautuvat tiiviiseen yhteistyöhön ukrainalaisen standardointijärjestö DSTU:n kanssa standardien hyödyntämiseksi uudelleenrakennustyössä.

2. Energiaturvallisuus

Eurooppalaiset standardit tarjoavat ratkaisuja energiaan liittyviin ongelmiin. EU:n vahvistamisessa energiatehokkuus on tärkeässä roolissa. CENin ja CENELECin Sector Forum on Energy Management and Energy Transition koordinoi strategioita, jotka liittyvät energiatehokkuuden, -huollon ja energiasiirtymän standardointiin.

3. Euroopan puolustuksen ja kyberturvallisuuden vahvistaminen

Standardeja käyttämällä voidaan vahvistaa Euroopan turvallisuutta niin fyysisiä uhkia kuin kyberuhkia vastaan. CENin ja CENELECin Suomen aloitteesta perustama Sector Forum on Security koordinoi turvallisuuteen liittyvää standardointityötä. Lisäksi tekninen komitea CEN-CENELEC/JTC 13 Cybersecurity and data protection jatkaa vahvaa työtä kyberturvallisuuden saralla tavoitteenaan luoda alalle globaalisti johtavia standardeja.

4. Euroopan talouden lujittaminen

COVID-19-pandemia ja Ukrainan sota ovat haavoittaneet Euroopan taloutta, ja monessa maassa kärsitään inflaatiosta sekä toimitusketjujen ja markkinoiden epävarmuudesta. Standardeilla voidaan edistää Euroopan sisämarkkinoiden toimivuutta ja talouden kilpailukykyä. CEN ja CENELEC pyrkivätkin yhteisen strategiansa mukaisesti kasvattamaan standardien vaikutusvaltaa talouden lujittamiseksi.

5. Demokraattisten instituutioiden vahvistaminen

Ihmiskeskeinen lähestymistapa uusiin teknologioihin, kuten tekoälyyn, lohkoketjuihin tai kryptovaluuttoihin, varmistaa, että EU:n perusperiaate ihmisoikeuksista tulee huomioiduksi. Standardeilla eurooppalaisia arvoja voidaan levittää laajalle sekä vaikuttaa teknologioiden sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. CENin ja CENELECin tekniset komiteat CEN-CLC/JTC 21 tekoälylle ja CEN-CLC/JTC 19 lohkoketjuille tekevät työtä näiden koko ajan kehittyvien teknologioiden parissa ja pohtivat, miten ne voivat parhaiten hyödyntää standardeja.

Lue myös:

CEN and CENELEC are committed to the Czech Presidency’s goals to rethink, rebuild and repower Europe

EU vahvistaa kilpailukykyään standardoinnilla

Kun standardit pelastavat henkiä