Siirry sisältöön
9.5.2019 Uutinen

EU:n sisämarkkinat hyödyntävät paljon standardeja

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään 9.5. Schumanin julistuksen vuosipäivänä. Standardointi liittyy kiinteästi kaupan esteiden poistamiseen EU:n sisämarkkinoilla. Viidesosa eurooppalaisista standardeista on tehty EU:n pyynnöstä. EU-maissa ovat valtaosin käytössä samat standardit.

Yhteiset eurooppalaiset standardit tunnistaa kirjaimista EN standardin tunnuksessa. Yhteiset vaatimukset on laadittu esimerkiksi matkapuhelimille, sähkölaitteille, käännöspalveluille, lyijyttömälle bensiinille, katukaivojen kansille, leluille, polkupyöräilijöiden kypärille ja aurinkolaseille.

Maassamme Suomen Standardisoimisliitto SFS vahvistaa eurooppalaiset standardit SFS-EN-standardeiksi. Puhtaasti kansallisten standardien osuus on enää vähäinen. Vuonna 2018 osuus oli Suomessa kolme prosenttia.

Euroopan komission komissaari Jyrki Kataisen mielestä standardit ovat olennainen osa kaupankäynnin pelisääntöjä EU:n sisämarkkinoilla. SFS:n Presiis-lehden 2/2018 haastattelussa Katainen korostaa sitä, että mitä laajemmin hyväksyttyjä yhteiset standardit ovat, sitä helpompaa kaupankäynti on. Kaupankäynnin ehtojen harmonisoinnissa yhteisten standardien laatiminen on Kataisen mielestä ehkä voimakkain työväline.

Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan tärkeä syy yrityksille käyttää standardeja on, että standardit helpottavat kansainvälisille markkinoille pääsyä. Standardeilla on tärkeä merkitys luottamuksen luomisessa. Standardit ovat tärkeä osa yritysten tulevaisuuden suunnitelmia.

Lue lisää pohjoismaisesta tutkimuksesta.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mielestä Suomelle ja suomalaisille yrityksille niin vapaakauppajärjestelyillä kuin standardoinnilla on iso merkitys, koska ne luovat pelisääntöjä ja pelisäännöt luovat ennustettavuutta. Häkämies puuttui standardien merkitykseen SFS:n marraskuussa järjestämän Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus -tilaisuuden yhteydessä antamassaan haastattelussa.

Eurooppalaisten standardien laatijat

Eurooppalaisia  EN-standardeja laativat eurooppalainen standardointijärjestö CEN, sähköalan järjestö CENELEC ja telealan ETSI.

Eurooppalainen standardointijärjestö CEN perustettiin 1961, vastaava sähköalan järjestö CENELEC perustettiin 1973 ja telealan eurooppalainen standardointijärjestö ETSI vuonna 1988. Näiden järjestöjen standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi kaikissa EU- ja Efta-maissa.

Schumanin julistuksesta alkusysäys Euroopan yhdentymiselle

Eurooppa-päivää vietetään aina 9.5. Schumanin julistuksen vuosipäivänä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi.

Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen elimen perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.