Siirry sisältöön
25.10.2022 Uutinen

Euroopan komissio vahvistaa standardisointia – asiantuntijoita haetaan standardisoinnin huippuosaamiskeskukseen

Euroopan komissio hakee asiantuntijoita eurooppalaiseen standardisoinnin huippuosaamiskeskukseen (High-Level Forum on European Standardisation) ja sen operatiiviseen Sherpa-alaryhmään. Kiinnostuneet organisaatiot voivat esittää ehdokkaansa komission Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolle toimitettavalla hakemuksella.

Standardit ovat merkittäviä kilpailukyvyn välineitä niin EU:n sisämarkkinoilla kuin maailmanlaajuisesti. Vahvistaakseen Euroopan kilpailukykyä Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2022 ensimmäisen standardisointistrategiansa.

Yksi strategiaan kirjatuista toimenpiteistä on standardisoinnin huippuosaamiskeskuksen perustaminen. Sen avulla komissio haluaa kasvattaa Euroopan vaikutusvaltaa sille strategisesti merkittävien alojen globaalissa standardisoinnissa, vauhdittaa vihreää ja digitaalista siirtymää sekä edistää Euroopan talouden joustavuutta ja demokraattisia arvoja teknologian kehittyessä.

Standardisoinnin huippuosaamiskeskuksen tehtävänä on tunnistaa, ennakoida ja priorisoida standardisointitarpeita. Tähän tarvitaan standardisointiasiantuntemuksen tehokkaampaa koordinointia ja hyödyntämistä.

Parhaillaan avoinna olevalla haulla standardisoinnin huippuosaamiskeskuksen jäseniksi etsitään kansallisten standardisointijärjestöjen ja -työryhmien, elinkeinoelämän ja tutkimuskentän edustajia sekä kansalaisyhteiskunnan eri toimijoita. EU:n jäsenmaiden edustajat komissio nimeää erikseen.

Keskukseen sekä sen Sherpa-alaryhmään valitaan kumpaankin enintään 60 jäsentä. Valinnan organisaatioiden esittämistä ehdokkaista tekee komission Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (DG GROW). Valintakriteereinä on standardisoinnin hyvä tuntemus liittyen erityisesti EU:lle tärkeisiin alueisiin: vihreään ja digitaaliseen siirtymään sekä sisämarkkinoiden joustavuuteen.

Lisätietoja, tarkemmat valintakriteerit sekä hakuohjeet on luettavissa Euroopan komission verkkosivuilla.

Haku on käynnissä 14.11.2022 saakka.

Lisätietoja

Antti Karppinen

Kansainvälisten asioiden johtaja
Soita: +358 40 545 2214
Viesti: antti.karppinen@sfs.fi