Siirry sisältöön
25.10.2022 Uutinen

Euroopan komissio vahvistaa standardointia – asiantuntijoita haetaan standardoinnin huippuosaamiskeskukseen

Euroopan komissio hakee asiantuntijoita eurooppalaiseen standardoinnin huippuosaamiskeskukseen (High-Level Forum on European Standardisation) ja sen operatiiviseen Sherpa-alaryhmään. Kiinnostuneet organisaatiot voivat esittää ehdokkaansa komission Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolle toimitettavalla hakemuksella.

Standardit ovat merkittäviä kilpailukyvyn välineitä niin EU:n sisämarkkinoilla kuin maailmanlaajuisesti. Vahvistaakseen Euroopan kilpailukykyä Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2022 ensimmäisen standardointistrategiansa.

Yksi strategiaan kirjatuista toimenpiteistä on standardoinnin huippuosaamiskeskuksen perustaminen. Sen avulla komissio haluaa kasvattaa Euroopan vaikutusvaltaa sille strategisesti merkittävien alojen globaalissa standardoinnissa, vauhdittaa vihreää ja digitaalista siirtymää sekä edistää Euroopan talouden joustavuutta ja demokraattisia arvoja teknologian kehittyessä.

Standardoinnin huippuosaamiskeskuksen tehtävänä on tunnistaa, ennakoida ja priorisoida standardointitarpeita. Tähän tarvitaan standardointiasiantuntemuksen tehokkaampaa koordinointia ja hyödyntämistä.

Parhaillaan avoinna olevalla haulla standardoinnin huippuosaamiskeskuksen jäseniksi etsitään kansallisten standardointijärjestöjen ja -työryhmien, elinkeinoelämän ja tutkimuskentän edustajia sekä kansalaisyhteiskunnan eri toimijoita. EU:n jäsenmaiden edustajat komissio nimeää erikseen.

Keskukseen sekä sen Sherpa-alaryhmään valitaan kumpaankin enintään 60 jäsentä. Valinnan organisaatioiden esittämistä ehdokkaista tekee komission Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (DG GROW). Valintakriteereinä on standardoinnin hyvä tuntemus liittyen erityisesti EU:lle tärkeisiin alueisiin: vihreään ja digitaaliseen siirtymään sekä sisämarkkinoiden joustavuuteen.

Lisätietoja, tarkemmat valintakriteerit sekä hakuohjeet on luettavissa Euroopan komission verkkosivuilla.

Haku on käynnissä 14.11.2022 saakka.

Lisätietoja

Antti Karppinen

Kansainvälisten asioiden johtaja
Soita: +358 40 545 2214
Viesti: antti.karppinen@sfs.fi