Siirry sisältöön
4.7.2019 Uutinen

Eurooppalainen standardointi tukee Suomen EU-puheenjohtajuutta

Suomen tavoitteena on EU-puheenjohtajakaudellaan edistää kilpailukykyistä ja sosiaalisesti oikeudenmukaista Euroopan Unionia toiminta-ajatuksenaan ”Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus”. Standardisointiyhteisöt CEN ja CENELEC Euroopassa sekä SFS ja SESKO Suomessa onnittelevat Suomea sen mahdollisuudesta olla edistämässä EU:n kehitystä ja tukevat sen tavoitteita.

Suomi otti tämän vuoden heinäkuun alussa vastuulleen Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajuuden kolmatta kertaa sitten EU:hun liittymisen vuonna 1995. Suomen hallituksen Eurooppa-politiikan fokuksessa on taistelu ilmastonmuutosta vastaan, missä ilmastopolitiikan päätöksillä edistetään si
irtymistä kohti täydellistä kiertotaloutta.

Suomen hallituksen yhtenä painopistealueena on Euroopan sisämarkkinat, jotka perustuvat hallitusti säänneltyyn vapaakauppaan ja jotka tekevät Euroopasta kollektiivisesti kilpailukykyisen. Euroopan kehitys- ja kilpailukyvyn kannalta tutkimuksella, kehitystoiminnalla, innovaatioilla ja digitalisaatiolla on oleellisen tärkeä asema.

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN (European Committee for Standardization) ja CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) ja niiden suomalaiset jäsenyhteisöt Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja sähköteknisen alan standardointijärjestö SESKO ry haluavat omalta osaltaan sitoutua edistämään Suomen hallituksen puheenjohtajuuskauden prioriteetteja olemalla mukana kehittämässä standardeja, jotka edistävät tutkimusta, kehitystyötä ja innovaatioita digitalisaatiota hyödyntäen.

”Vapaaehtoisuuteen ja kattavaan ajettelutapaan perustuva eurooppalainen standardointijärjestelmä on jo osoittanut vahvuutensa tukiessaan EU-politiikan pyrkimyksiä,” toteaa  CENin ja CENELECin pääjohtaja Elena Santiago Cid. ”Standardointiyhteisö on valmis toimimaan yhteistyössä New Legislative Framework -hengessä. CEN ja CENELEC yhdessä suomalaisten jäsenyhteisöjensä SFS:n ja SESKOn kanssa odottavat innolla, että Suomen puheenjohtajuus edesauttaa Eurooppaa lunastamaan lupauksensa ja täyttämään sille asetetut odotukset”, Elena Santiago jatkaa.

Eurooppalaiset standardit on aina tehty keskeisesti edistämään ja vahvistamaan sisämarkkinoita. Standardien ansiosta kansalaisille, yrityksille ja julkisille instituutioille on helpompaa, turvallisempaa ja kestävämpää ostaa ja myydä tavaroita ja palveluja sekä matkustaa vapaasti yli rajojen luottaen siihen, että samat korkean tason palvelut ovat saatavilla kaikkialla Euroopassa. Yli 90.000 asiantuntijaa työskentelee Euroopan standardointiyhteisöissä kehittäen harmonisoituja standardeja (hENs), jotka edistävät EU:n lainsäädännön käyttöönottoa varmistaen näin kansalaisten hyvinvoinnin ja vähentäen ilmastonmuutosta.

CENin ja CENELECin julistus ”Standardit rakentavat luottamusta” korostaa sitä, miten standardit auttavat tekemään Euroopan taloudesta kilpailukykyisen sekä älykkään ja vakaan kaikkien kansalaistensa eduksi.