Siirry sisältöön
29.4.2024 Uutinen

Eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimus: Yhteistyötä tutkimuksen, innovaatioiden ja standardoinnin välillä vahvistettava ja standardoinnin koulutusta lisättävä kilpailukyvyn edistämiseksi

Euroopan komissio on julkaissut eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimuksen (European Standardisation Panel Survey, ESPS) loppuraportin. Raportti tarjoaa tiekartan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hyödyntämiseksi standardoinnissa. Euroopan innovaatio- ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä standardointi- ja tutkimusorganisaatioiden, teollisuuden, korkeakoulujen, päättäjien ja tutkimusrahoittajien välillä.

Tutkimus ja innovaatiot ovat keskeisiä uusien standardien kehittämisessä. Tutkimustulosten integrointi standardointiprosesseihin on tärkeää, jotta standardit pysyvät mukana tieteellisessä ja teknologisessa kehityksessä. Standardointi on tärkeä tiedon hyödyntämiskanava: se mahdollistaa tieteellisen sisällön vapaan saatavuuden ja tieteen kehityksen seuraamisen.

Eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimuksen loppuraportti sisältää suosituksia, jotka tarjoavat strategisia suuntaviivoja teollisuuden, oppilaitosten, päättäjien ja muiden sidosryhmien sekä standardointiorganisaatioiden tehokkaammalle yhteistyölle standardien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Raportissa suositellaan muun muassa, että

  • ymmärrystä standardoinnista ja sen hyödyistä lisätään selkeällä ja helposti saatavalla tiedolla sidosryhmien keskuudessa, erityisesti teollisuudessa ja oppilaitoksissa
  • organisaatiot varaavat standardointiin osallistumiselle riittävästi resursseja, aikaa ja tukea
  • korkeakoulut lisäävät koulutusta standardoinnista, jotta alalle saadaan uusia osaajia
  • standardointijärjestöt tehostavat standardointiprosesseja tekemällä niistä ketterämpiä ja nopeampia, jotta ne vastaavat paremmin uusiin tutkimustuloksiin.

Koko raportti suosituksineen on luettavissa ja ladattavissa komission verkkosivulta.

Eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimuksen laati Fraunhofer-instituutti yhdessä Berliinin teknillisen yliopiston innovaatiotalouden laitoksen kanssa. Tutkimukseen vastasi yli 3700 henkilöä pääosin teollisuuden eri sektoreilta mutta myös muun muassa korkeakoulu- ja tutkimuskentältä.

Suomessa on käynnissä Business Finlandin rahoittama kaksivuotinen hanke (StandardEdge), jonka tavoitteena on syventää eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimusta kansallisesti sekä laajentaa tutkimusta myös aineettomiin oikeuksiin (IPR). Hanke toteutetaan LUT-yliopiston, IPR University Centerin ja Ulkopoliittisen instituutin yhteishankkeena. Voit lukea hankkeen alustavista havainnoista dosentti Jussi Heikkilän blogikirjoituksesta.

Lisätietoja

Karina Vikman

Viestintäjohtaja
Soita: +358 40 532 1532
Viesti: karina.vikman@sfs.fi

Lue myös:

Tutkimus- ja innovaatiotoimet paremmin huomioon standardoinnissa – komissio käynnisti paneelitutkimuksen

Tutkimustietoa standardointiekosysteemin kehittämisen tueksi