Siirry sisältöön
7.10.2021 Uutinen

Hae nyt – StandICT-rahoituskierros käynnissä 29.11. saakka

EU:n ICT-standardoinnin rahoitusohjelma StandICT 2023 sisältää kaikkiaan 10 rahoituskierrosta. Viidennen kierroksen haku on nyt avautunut, ja hankkeesta voi hakea avustusta standardointiin osallistumisen kustannuksiin. Avustus on tarkoitettu eurooppalaisille asiantuntijoille, jotka osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten standardointiryhmien työhön.

Viides hakukierros jatkuu 29.11. saakka, ja haun painopistealueina ovat ilmasto, energia ja liikkuvuus. Käytännössä rahoitusta saava standardointihanke voi koskea esimerkiksi pilvipalveluita, esineiden internetiä, 5G:tä tai kyberturvallisuutta – kunhan se kytkeytyy johonkin hakukierroksen painopistealueeseen.

StandICT 2023 -haussa painotetaan erityisesti hakijoita, jotka toimivat valittujen alueiden standardoinnissa eivätkä saa muuta tukea osallistumiseensa. Tukea voi saada yksittäisiin tapahtumiin tai pidempiaikaiseen jatkuvaan osallistumiseen.

StandICT vastaa alan standardoinnin tarpeeseen EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla

StandICT-hankkeessa analysoidaan ja tarkkaillaan kansainvälistä ICT-standardointia ja tehdään yhteistyötä kansainvälisten standardointiorganisaatioiden, EU:n eri elinten ja yritysvetoisten ryhmien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan asemaa kansainvälisessä standardoinnissa ja edesauttaa ICT-standardointiin liittyvää yritys- ja tutkimustoimintaa sekä auttaa eurooppalaisen standardoinnin ekosysteemin luomisessa. Rahoituskierrosten painotukset on saatu Horisontti Eurooppa -hankkeessa määritellyistä strategisista painopistealueista.

StandICT 2023 -hankkeen kymmenellä hakukierroksella jaetaan kaikkiaan 3 miljoonaa euroa.

StandICT rahoittanut useita suomalaisia asiantuntijoita

StandICT 2023 on EU:n ICT-standardoinnin rahoitusohjelman toinen vaihe. Vuosina 2018–2019 ensimmäisen StandICT-rahoitusohjelman kautta rahoitettiin 178 eurooppalaisen asiantuntijan osallistumista kansainväliseen standardointityöhön. Myös useat suomalaiset asiantuntijat saivat rahoitusta ohjelmasta. Rahoitusta aiemmin saaneiden suomalaisten asiantuntijoiden mukaan hakeminen ja raportointi on helppoa.

Lisätietoja StandICT-ohjelmasta, kattavan listauksen painopistealueista sekä hakuohjeet löydät ohjelman sivuilta.