Siirry sisältöön
7.10.2021 Uutinen

Hae nyt – StandICT-rahoituskierros käynnissä 29.11. saakka

EU:n ICT-standardisoinnin rahoitusohjelma StandICT 2023 sisältää kaikkiaan 10 rahoituskierrosta. Viidennen kierroksen haku on nyt avautunut, ja hankkeesta voi hakea avustusta standardisointiin osallistumisen kustannuksiin. Avustus on tarkoitettu eurooppalaisille asiantuntijoille, jotka osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten standardisointiryhmien työhön.

Viides hakukierros jatkuu 29.11. saakka, ja haun painopistealueina ovat ilmasto, energia ja liikkuvuus. Käytännössä rahoitusta saava standardisointihanke voi koskea esimerkiksi pilvipalveluita, esineiden internetiä, 5G:tä tai kyberturvallisuutta – kunhan se kytkeytyy johonkin hakukierroksen painopistealueeseen.

StandICT 2023 -haussa painotetaan erityisesti hakijoita, jotka toimivat valittujen alueiden standardisoinnissa eivätkä saa muuta tukea osallistumiseensa. Tukea voi saada yksittäisiin tapahtumiin tai pidempiaikaiseen jatkuvaan osallistumiseen.

StandICT vastaa alan standardisoinnin tarpeeseen EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla

StandICT-hankkeessa analysoidaan ja tarkkaillaan kansainvälistä ICT-standardisointia ja tehdään yhteistyötä kansainvälisten standardisointiorganisaatioiden, EU:n eri elinten ja yritysvetoisten ryhmien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan asemaa kansainvälisessä standardisoinnissa ja edesauttaa ICT-standardisointiin liittyvää yritys- ja tutkimustoimintaa sekä auttaa eurooppalaisen standardisoinnin ekosysteemin luomisessa. Rahoituskierrosten painotukset on saatu Horisontti Eurooppa -hankkeessa määritellyistä strategisista painopistealueista.

StandICT 2023 -hankkeen kymmenellä hakukierroksella jaetaan kaikkiaan 3 miljoonaa euroa.

StandICT rahoittanut useita suomalaisia asiantuntijoita

StandICT 2023 on EU:n ICT-standardisoinnin rahoitusohjelman toinen vaihe. Vuosina 2018–2019 ensimmäisen StandICT-rahoitusohjelman kautta rahoitettiin 178 eurooppalaisen asiantuntijan osallistumista kansainväliseen standardisointityöhön. Myös useat suomalaiset asiantuntijat saivat rahoitusta ohjelmasta. Rahoitusta aiemmin saaneiden suomalaisten asiantuntijoiden mukaan hakeminen ja raportointi on helppoa.

Lisätietoja StandICT-ohjelmasta, kattavan listauksen painopistealueista sekä hakuohjeet löydät ohjelman sivuilta.