Siirry sisältöön
2.6.2020 Uutinen

Kiertotalouden standardointi pääsee vauhtiin

Kiertotalouden standardointi on globaalisti ajankohtainen aihe, sillä parhaimmillaan standardien avulla synnytetään yhteisiä pelisääntöjä kestävän kehityksen mukaiselle toimintamallille.

Kiertotaloudessa resurssien käyttö suunnitellaan kestäväksi niin, että materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on tavaroiden omistamisen sijaan kehittää palveluita, joissa tavaroita jaetaan, vuokrataan ja kierrätetään. Tuotannossa hyödynnetään laadukkaita uusioraaka-aineita. Käynnistyvät standardointiprojektit ovat:

  • Circular economy – Framework and principles for implementation
  • Circular economy – Guidelines on business models and value chains
  • Circular economy – Measuring circularity framework
  • Circular economy – Performance-based approach for circular economy

Tulevien standardien tavoitteita ja sisältöä suunniteltiin alustavasti kansainvälisissä ryhmissä jo viime syksynä. Kiertotalouden ISO-standardointia johtaa Ranska ja työssä on nyt mukana 67 maata Suomi mukaan lukien. Ensimmäiset työryhmäkokoukset pidetään kesäkuussa verkkokokouksina.

Kiertotaloudesta talouden uusi perusta

Suomessa hallituksen tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. Suomi haluaa vahvistaa omaa rooliaan kiertotalouden edelläkävijänä ja valmisteilla onkin kiertotalouden strateginen edistämisohjelma.

Euroopan komissio on puolestaan maaliskuussa julkaissut uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman. Suunnitelmalla tavoitellaan taloutta, jossa keskeistä ovat kestävän kehityksen periaatteet, kilpailukyky, luonnon resurssien suojelu ja kuluttajien oikeuksien lisääminen. Julkaistu toimintasuunnitelma on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman  toimenpiteitä.

Kiertotaloudella on merkittävä rooli tulevaisuuden kestävässä ja resursseja säästävässä kasvustrategiassa. Työn alla olevien standardien odotetaan auttavan yrityksiä toteuttamaan kiertotalouden periaatteita omassa toiminnassaan.

Seuraa kiertotalouden standardointia

Kiertotaloutta edistävä standardointi käynnistyi maailmanlaajuisen standardointijärjestö ISOn toimesta vuonna 2018. Suomi on aktiivisesti mukana vaikuttamassa kiertotalouden standardeihin.

Kansainvälistä standardointia seuraa suomalainen standardointiryhmä SFS/SR 329 ja sen toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Ryhmässä on parikymmentä aktiivista jäsentä teollisuus- ja palvelualan yrityksistä, toimialaliitoista, tutkimuksesta ja valtionhallinnosta.

Lue lisää, miten pääset seuraamaan ja vaikuttamaan standardeihin. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi