Siirry sisältöön
17.4.2020 Uutinen

Koronaviruspotilaiden hoidossa tarvitaan standardien mukaisia hengityssuojaimia

Koronavirusepidemia on räjäyttänyt hengityssuojaimien ja muiden suojavarusteiden tarpeen. Mitkä tahansa suu-nenäalueen peittävät suojat eivät ole riittäviä koronavirusta vastaan.

Esimerkiksi itse ommeltu maski ei suojaa käyttäjäänsä koronavirukselta. Kasvomaskin avulla voidaan vähentää yskimisen ja aivastelun aiheuttamaa pisaroiden leviämistä ja siten suojata muita. Maskin käyttö ei ole kuitenkaan ongelmatonta vaan haasteita aiheuttavat hygienia, hengitysvastus ja hiilidioksidipitoisuuden nousu liian tiiviin maskin sisällä.   

Kirurginen suu-nenäsuojus ei suojaa käyttäjäänsä ilmateitse tarttuvilta taudeilta. Sairaanhoidossa hoitohenkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta yleensä suojatakseen potilasta mahdollisilta pisaratartunnoilta. Jos suojuksen pakkauksessa on IIR-merkintä, kirurginen suu-nenäsuojus suojaa henkilökuntaa myös roiskeilta esimerkiksi toimenpiteen yhteydessä. Suojuksen on oltava sitä koskevien standardien mukainen ja siinä on oltava CE-merkintä (lääkinnällisistä laitteista annettu direktiivi 93/42/ETY (MDD)).

  • Standardi SFS-EN 14683 Medical face masks. Requirements and test methods

Koronaviruspotilaiden hoidossa ja ilmateitse tarttuvia mikrobeja vastaan tarvitaan FFP2- tai FFP3-tason hengityssuojaimia. Oikein käytettyinä ne suojaavat käyttäjää ilman hiukkasilta ja aerosoleilta. FFP (filtering facepiece, suodattava naamari) kuvaa suojaimen suodatustehoa. Kevyimmät suojaimet ovat tasoa 1, kaikkein tiiviimmät tasoa 3. 

Hengityssuojain, joka on EU:n henkilönsuojainasetuksen (EU)2016/425 mukainen ja täyttää eurooppalaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, on henkilönsuojain. Vaatimukset täyttyvät, kun hengityssuojain suunnitellaan, valmistetaan ja varustetaan sitä koskevien standardien mukaisesti

  • Standardi SFS-EN 149 Hengityksensuojaimet. Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä

Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että COVID-19-pandemian aikana koronavirukselta suojautumiseen ja ammattikäyttöön tarkoitetuilta henkilönsuojaimilta ei edellytetä täysimääräistä vaatimustenmukaisuuden arviointia eikä CE-merkintää. Suojaimien turvallisuustason on kuitenkin oltava henkilönsuojainasetuksen mukainen.

Yllämainitut standardit ovat COVID-19-pandemiasta johtuen tilapäisesti saatavilla maksuttomina SFS Online -palvelussa.

Työterveyslaitoksen sivuilla sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Työterveyslaitoksen ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean 3.4.2020 julkaistussa yhteistiedotteessa on kattavasti ja kootusti tietoa eri käyttöön tarkoitetuista kasvo- ja hengityssuojaimista. Tietoa suojainten käytöstä on myös THL:n sivuilla.