Siirry sisältöön
2.6.2020 Uutinen

Standardeilla merkittävä rooli Euroopan elpymisessä

Koronaviruspandemia on kurittanut Euroopan ja koko maailman taloutta. Euroopan komissio antoi toukokuun lopussa ehdotuksensa EU:n elpymissuunnitelmaksi. Standardeilla on strateginen rooli Euroopan talouden toipumisessa, muistuttaa eurooppalainen standardointijärjestö CEN.

Suunnitelmassaan talouden elpymisen tukemiseksi Euroopan komissio on luonut uuden välineen, Next Generation EU:n, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n sisämarkkinoita ja panostaa kestävään kehitykseen, digitalisaatioon ja yhteiskunnan selviytymiskykyyn. 

EU:n sisämarkkinoiden yhtenä peruspilarina ovat eurooppalaiset standardit, jotka määrittävät yhteisiä pelisääntöjä ja sujuvoittavat kaupankäyntiä Euroopan sisällä. Eurooppalaiset standardit myös helpottavat pääsyä globaaleille markkinoille ja siksi maailmanlaajuisten standardien seuranta ja niihin vaikuttaminen on tärkeä osa Euroopan toipumista. Standardeilla pyritään varmistamaan myös markkinoilla liikkuvien tuotteiden ja palvelujen laatu ja turvallisuus sekä niiden tuotanto kestävällä tavalla.

”Standardien tarjoama hyöty konkretisoitui koronapandemian alussa Suomessa käydyssä suojavarustekeskustelussa. Kun markkinoilla olevat tuotteet ovat eurooppalaisten tai globaalien standardien mukaisia, ostajan on helpompi luottaa tuotteen laatuun”, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Suomen Standardisomisliitosta.

Myös innovaatiot ovat merkittäviä taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin tekijöitä. Niillä voidaan vahvistaa valmiuksia vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Innovaatiotoiminnassa sekä uuden liiketoiminnan kehittämisessä on oleellisen tärkeää huomioida olemassa olevat standardit. Niiden avulla pystytään nopeuttamaan innovaatioiden ja uusien tuotteiden markkinoille pääsyä. Tällä on suuri vaikutus Euroopan talouden elpymisvauhtiin.

Lue lisää:

Eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin uutinen   

Lisätietoja

Helena Vänskä

Toimitusjohtaja
Soita: +358 40 581 6786
Viesti: helena.vanska@sfs.fi