Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen / Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika

SFS/SR 105 Laadunhallinta

Laadunhallinnan standardit tarjoavat työkaluja liikkeenjohdon tueksi sekä tuotteiden ja palveluiden laadun varmistamiseksi. Standardisointiryhmä osallistuu laadunhallinnan kansainväliseen standardisointityöhön ja varmistaa, että työssä huomioidaan Suomen mahdolliset erityispiirteet.

Standardeilla systematiikkaa laadunhallintaan

Laadunhallinnan standardit (ISO 9000 -standardisarja) esittävät laadunhallinnan periaatteet sekä tarjoavat niihin ja järjestelmällisyyteen perustuvia työkaluja yleisen liikkeenjohdon tueksi ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

Standardit koskevat laadunhallintaa ja laadunhallintajärjestelmiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa organisaatioiden kestävä ja jatkuva menestyminen sekä asiakastyytyväisyys tuotteisiin ja palveluihin.

Osallistumalla vaikutat ja hyödyt

SFS/SR 105 on laadunhallinnan kansallinen asiantuntijaryhmä, joka osallistuu ja vaikuttaa laadunhallinnan kansainväliseen standardisointiin. Se on suomalainen vastinryhmä kansainvälisille komiteoille ISO/TC 176 Quality Assurance sekä ISO/TC 69 Applications of statistical methods. Laadunhallinnan standardeja laativan ISOn teknisen komitean työssä on mukana asiantuntijoita yli 90 maasta.

Osallistumalla standardisointityöhön voit edesauttaa suomalaisten organisaatioiden toimintatapojen,
-periaatteiden ja erityispiirteiden huomioon ottamista kansainvälisessä laadunhallinnan standardisoinnissa. Näin varmistetaan, että kansainvälisen laadunhallinnan standardit ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös Suomessa.

Kun osallistut laadunhallinnan standardisointiryhmän työhön, voit

  • verkostoitua muiden alasi suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa
  • vertailla muiden organisaatioiden toimintatapoja
  • saada syvällistä ja viimeisintä tietoa standardien sisällöstä ja hyödynnettävyydestä sekä tulevista standardeista
  • vaikuttaa työohjelmaan.

Standardisointiryhmä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Lataa julkaisumme (pdf) laadunhallinnan periaatteista ja ISO 9000 -standardisarjasta:

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 176
Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/SC 1
Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 2
Quality systems
ISO/TC 176/SC 3
Supporting technologies
ISO/TC 69
Applications of statistical methods

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi