Siirry sisältöön
19.1.2024 SFS:n standardointityö

Kriisinsietokykyä vahvistavia standardeja lausunnolla

Maaliskuun 15. päivään asti on mahdollisuus kommentoida standardeja, joilla voidaan parantaa organisaatioiden valmiutta kohdata kriisejä.

Seuraavat maailmanlaajuiset ISO-standardit ovat lausunnolla:

  • ISO 22316 Security and resilience — Organizational resilience — Principles and attributes
  • ISO 22393 Security and resilience — Community resilience — Guidelines for planning recovery and renewal
  • ISO 22396 Security and resilience — Community resilience — Guidelines for information exchange between organizations

Lausuntojen tarkoituksena on selvittää, tulisiko nämä standardit hyväksyä SFS-standardeiksi. SFS-standardiksi vahvistaminen viestii siitä, että standardin mukainen toiminta on tavoiteltavaa Suomessa, vaikka standardin käyttö ja soveltaminen onkin täysin vapaaehtoista, ellei viranomainen erikseen toisin päätä.

SFS:n standardointiryhmien tehtävä on arvioida tarve maailmanlaajuisten ISO-standardien vahvistamiselle SFS-standardeiksi. Nyt kyseessä olevat lausuntopyynnöt on käynnistetty standardointiryhmän SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus toimesta, ja ne erääntyvät 15. maaliskuuta 2024.

Standardointiryhmän näkemys on, että standardit auttavat organisaatioiden kriisinsietokyvyn kehitystyössä, ja niitä on syytä korostaa riskienhallinta- ja turvallisuusalan ammattilaisten keskuudessa. Aihe on erityisen ajankohtainen muun muassa CER-direktiiviä toimeenpantaessa. Direktiivi suosittaa Euroopan unionin jäsenmaita hyödyntämään kriisinsietokyvyn vahvistamiseen ja kehittämiseen olemassa olevia ja hyödylliseksi todettuja standardeja.

Suorat linkit standardien lausuntopyyntöihin:

ISO 22316
ISO 22393
ISO 22396

Lisätietoja

Janne Kalli

Johtava asiantuntija
Soita: +358 44 050 0439
Viesti: janne.kalli@sfs.fi