Siirry sisältöön
27.3.2024 SFS:n standardointityö

Paloturvallisuuslaitelakia uudistetaan

Pitkään uudistettavana ollut laki eräistä paloturvallisuuslaitteista astuu voimaan 1.1.2025. Uusi laki korvaa nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007). Uudistuksen tavoitteena on ollut saada aikaan ajantasainen ja selkeämpi sääntelykokonaisuus, josta jokainen taho löytäisi omat velvoitteensa helpommin.

Paloturvallisuuslaitelaki koskee paloturvallisuustuotteita kuten käsisammuttimia, palovaroittimia ja myös tehdasvalmisteisia tulisijoja. Laissa säädetään muun muassa alkusammutusvälineiden ja rakennuksiin asennettavien palonilmaisulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valvonnasta sekä paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen toteutuksesta sekä käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta.

Laissa määritellään myös tuotevaatimukset alkusammutustuotteille, rakennuksiin tarkoitetuille palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistolaitteille, poistumisvalaistustuotteille, puupolttoisille tehdasvalmisteisille tulisijoille sekä väestönsuojan laitteille ja varusteille.

Uusi laki astuu voimaan 1.1.2025. Sen lisäksi valmistellaan uusia asetuksia. Valmistelussa ovat uuden paloturvallisuuslaitelain nojalla annettavat sisäministeriön asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista sekä käsisammuttimista. Asetusten odotetaan tulevan lausunnolle kevään aikana.

Asetukset sisältävät vain vähän yksityiskohtaisia vaatimuksia, koska tuotteiden vaatimukset tulevat pääosin eurooppalaisista standardeista. Näiden standardien valmistelussa ovat omalta osaltaan mukana SFS:n palostandardointiryhmät SFS/SR 231 Palontorjunta, SFS/SR 232 Paloilmoittimet ja SFS/SR 233 Sammutus- ja savunpoistolaitteet. Standardointityötä on tehty yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

Lisätietoja

Kati Heiskanen

Asiantuntija
Soita: +358 40 558 4869
Viesti: kati.heiskanen@sfs.fi