Siirry sisältöön
22.3.2024 Uutinen

Standardeilla tehokkaampaa ja kestävämpää vedenkäyttöä

Maaliskuun 22. päivänä vietetään maailman vesipäivää. Päivän tarkoitus on muistuttaa veden merkityksestä. Standardeilla voidaan lisätä kestävää vedenkäyttöä ja turvata makean veden riittävyys kaikille.

Vaikka meillä suomalaisilla ei ole puutetta vedestä, maailmanlaajuisesti se on hupeneva luonnonvara. Noin joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta juomavettä ja yli puolella ei ole kunnollista vessaa ja viemäröintiä (Suomen YK-liitto: Maailman vesipäivä).

On olemassa satoja ISO-standardeja, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 6, jolla pyritään varmistamaan veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Standardit ohjaavat monella tapaa nykyistä huomattavasti kestävämpään vedenkäyttöön ja auttavat siten varmistamaan makean veden riittävyyttä koko ihmiskunnalle. Kestävän vedenkäytön huomioiminen on tärkeää niin tuotteita valmistaville yrityksille kuin ostopäätöksiä tekeville kuluttajille.

 Standardit ohjaavat monella tapaa nykyistä huomattavasti kestävämpään vedenkäyttöön.

Yksi tehokas tapa muistuttaa kuluttajia veden merkityksestä ja ohjata heitä valitsemaan vesitehokkaita tuotteita on varustaa tuotteet vesitehokkuusmerkinnällä. Erilaisia vesitehokkuuden merkintäjärjestelmiä on olemassa, mutta ne eivät ole olleet kansainvälisesti yhtenäisiä eivätkä kattavia. Tilannetta on parantanut vuonna 2022 julkaistu standardi ISO 31600 Water efficiency labelling programmes – requirements with guidance for implementation.

Standardi tarjoaa ohjeita ja parhaita käytäntöjä vesitehokkuuden merkintäjärjestelmän perustamiseen ja toteuttamiseen. Hyvällä ja toimivalla vesitehokkuuden merkintäjärjestelmällä voidaan auttaa valmistajia investoimaan enemmän vesitehokkaisiin tuotteisiin, lisätä asiakkaiden tietoisuutta kestävästä vedenkäytöstä ja kasvattaa vedenkäytöltään tehokkaiden tuotteiden kysyntää.

Vesitehokkuuden merkintäjärjestelmiä täydentää standardi ISO 46001 Water efficiency management systems – Requirements with guidance for use, joka tarjoaa työkaluja vedenkulutuksen mittaamiseen ja auttaa organisaatioita kehittämään ja parantamaan vesitehokkuusjärjestelmän käyttöä.

Muita tehokasta vedenkäyttöä edistäviä standardeja ovat kaksiosainen ISO 20760 Water reuse in urban areas – Guidelines for centralized water reuse system ja standardisarja ISO 16075 Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects.

Uutinen on julkaistu alun perin 22.3.2021. Päivitetty 22.3.2024: lisätty ajantasaiset tiedot vedenkäytön standardeista.

Lisää aiheesta:

Ympäristö ja kestävä kehitys
METSTA: Vesijärjestelmät