Siirry sisältöön
22.3.2021 Uutinen

Standardeilla tehokkaampaa ja kestävämpää vedenkäyttöä

Maaliskuun 22. päivänä vietetään maailman vesipäivää. Päivän tarkoitus on muistuttaa veden merkityksestä. Standardeilla voidaan lisätä kestävää vedenkäyttöä ja turvata makean veden riittävyys kaikille.

Vaikka meillä suomalaisilla ei ole puutetta vedestä, maailmanlaajuisesti se on hupeneva luonnonvara. Noin joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta juomavettä ja yli puolella ei ole kunnollista vessaa ja viemäröintiä (Suomen YK-liitto: Maailman vesipäivä).

On olemassa satoja ISO-standardeja, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 6, jolla pyritään varmistamaan veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Standardit ohjaavat monella tapaa nykyistä huomattavasti kestävämpään vedenkäyttöön, ja siten makean veden riittävyys koko ihmiskunnalle voidaan varmistaa. Kestävän vedenkäytön huomioiminen on tärkeää niin tuotteita valmistaville yrityksille kuin ostopäätöksiä tekeville kuluttajille.

Yksi tehokas tapa muistuttaa kuluttajia veden merkityksestä ja ohjata heitä valitsemaan vesitehokkaita tuotteita on varustaa tuotteet vesitehokkuusmerkinnällä. On olemassa erilaisia vesitehokkuuden merkintäjärjestelmiä, mutta ne eivät ole kansainvälisesti yhtenäisiä eivätkä kattavia.

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä vesitehokkuuden merkintäjärjestelmän perustamiseen ja toteuttamiseen tarjoaa valmisteilla oleva standardi ISO 31600 Water efficiency labelling programmes – requirements with guidance for implementation. Hyvällä ja toimivalla vesitehokkuuden merkintäjärjestelmällä voidaan lisätä asiakkaiden tietoa ja kasvattaa vedenkäytöltään tehokkaiden tuotteiden kysyntää. Tämä kannustaisi valmistajia investoimaan vesitehokkaisiin tuotteisiin enemmän.

Vesitehokkuuden merkintäjärjestelmiä täydentää standardi ISO 46001 Water efficiency management systems – Requirements with guidance for use, joka tarjoaa työkaluja vedenkulutuksen mittaamiseen ja auttaa organisaatioita kehittämään ja parantamaan vesitehokkuusjärjestelmän käyttöä.

Muita tehokasta vedenkäyttöä edistäviä standardeja ovat kaksiosainen ISO 20760 Water reuse in urban areas – Guidelines for centralized water reuse system ja standardisarja ISO 16075 Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects.

Lue lisää:

ISOn uutinen: World Water Day
Ympäristö ja kestävä kehitys
METSTA: Vesijärjestelmät