Siirry sisältöön
4.7.2023 Uutinen

Espanja EU-puheenjohtajaksi – yhteistyötä vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan puolesta

Standardoinnilla on ratkaiseva rooli sisämarkkinoiden menestymisessä ja EU:n laajempien poliittisten tavoitteiden, kuten vihreän ja digitaalisen siirtymän, edistämisessä. Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC sekä niiden espanjalainen jäsen UNE odottavat innokkaasti yhteistyötä tuoreen EU-puheenjohtajamaa Espanjan kanssa vihreän ja kilpailukykyisen Euroopan rakentamiseksi.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Ruotsilta Espanjalle 1. heinäkuuta. Espanjan puheenjohtajakauden mottona on ”Eurooppa, lähempänä”, joka tarkoittaa pyrkimystä tuoda Eurooppa lähemmäs kansalaisia. Espanjan puheenjohtajakauden tavoitteena on rakentaa tiiviimpää Eurooppaa sekä vahvistaa EU:n työtä muun muassa uudelleenteollistamisessa, vihreässä siirtymässä ja sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä.

CEN ja CENELEC sekä niiden espanjalainen jäsen Asociación Española de Normalización (UNE) odottavat innokkaasti, miten standardointi voi parhaiten tukea Espanjan puheenjohtajakaudelleen asettamia tavoitteita ja miten yhteistyöllä voidaan tuoda esiin standardoinnin tärkeyttä.

Espanjan EU-puheenjohtajakauden prioriteetit:

Tavoitteena on edistää strategisten teollisuudenalojen kasvua Euroopassa vahvistamalla toimitusketjuja ja laajentamalla kauppasuhteita, jotta vältetään liiallinen riippuvuus kolmansista maista. Eurooppalaisilla standardeilla on keskeinen rooli maailmankaupan helpottamisessa ja samalla sen varmistamisessa, että sisämarkkinoille tulevat kolmansista maista peräisin olevat tuotteet täyttävät eurooppalaiset laatuodotukset. Yhteistyö standardointiorganisaatioiden kanssa ympäri maailmaa on tärkeää myös parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.

Kansainvälinen standardointiyhteisö on allekirjoittanut Lontoon julistuksen, joka velvoittaa osallistumaan Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC ovat perustaneet myös ympäristöä käsittelevän strategisen neuvoa-antavan elimen (SABE) käsittelemään ympäristöön liittyvien haasteiden ja ilmastonmuutoksen sekä standardoinnin välisiä strategisia yhteyksiä.

Espanja pyrkii varmistamaan, että Euroopan talouskasvu hyödyttää oikeudenmukaisesti kaikkia. Vahva eurooppalainen standardointijärjestelmä on merkittävä tekijä Euroopan talouskasvun edistämisessä. Standardointi on edistänyt talouskasvua monissa maissa: tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan, että standardit ovat johtaneet BKT:n kasvuun 2,6 miljardilla eurolla vuodessa Pohjoismaissa ja Alankomaissa yhteensä. Eurooppalaisessa standardointijärjestelmässä otetaan huomioon myös kansalaisyhteiskunnan asiantuntemus, mikä varmistaa, että standardien kehittämiseen sisältyy aina sosiaalinen näkökulma.

Yhtenäisyyden vahvistamiseen sisältyy tarve syventää sisämarkkinoita, varmistaa pääomamarkkinaunionin toiminta, parantaa muuttoliikkeen hallintaa ja tukea Ukrainaa. Euroopan sisämarkkinat ovat tuoneet monia etuja eurooppalaisten elämään helpottamalla tavaroiden, palvelujen ja ihmisten saumatonta liikkuvuutta. Standardien rooli tässä menestyksessä on keskeinen.

Lue lisää CENin ja CENELECin tiedotteesta: CEN and CENELEC welcome the Spanish Presidency and its ambitions to build a closer Europe