Siirry sisältöön
19.4.2021 Artikkeli

Standardit – työkaluja turvallisten liikunta- ja leikkipaikkojen sekä laadukkaiden palvelujen rakentamiseen ja tuottamiseen

Liikunta- ja leikkipaikkojen tehtävä on antaa mahdollisuuksia mielekkääseen liikkumiseen sekä tarjota virikkeitä ja haasteita – turvallisesti. Liikuntapaikkojen turvallisuus, toimivuus ja laadukkaat alan palvelut voidaan varmistaa standardeilla.

Liikunta kohentaa kuntoa, terveyttä ja kansantaloutta. Tuoteturvallisuuslaki edellyttää, että yleiseen käyttöön tarkoitetut liikunta- ja leikkipaikat ja niillä olevat laitteet täyttävät tietyt turvallisuusvaatimukset. Paras tapa varmistaa vaatimusten täyttyminen on käyttää standardeja – niin suunnittelussa, hankinnoissa, rakentamisessa kuin ylläpidossakin. Standardeissa käsitellään muun muassa testausmenetelmiä, materiaaleja, sijoittelua ja huoltoa.

Esimerkiksi uima- ja urheiluhalleille, peli- ja leikkikentille sekä kuntosaleille on omat standardinsa. Standardeja on myös eri lajien harrastusalueille ja -välineille, kuten skeittipaikoille, kiipeilyseinille ja parkourvälineille.

Haasteellisuutta turvallisessa ympäristössä

”Kaikkeen liikuntaan ja leikkimiseen kuuluu luontaisesti riskejä. Niitä voidaan kuitenkin ehkäistä ja paras tapa on ottaa standardit käyttöön jo liikunta- tai leikkipaikkaa suunniteltaessa ja rakennettaessa”, sanoo Yhteinen Toimialaliitto YTL:ssä liikunta-alan standardoinnista vastaava asiantuntija Suvi Pasanen.

”Standardit määrittävät teknisen turvallisuuden lisäksi muun muassa kunnossapitoon ja liikunta- ja leikkipaikkojen ohjeistuksiin liittyviä asioita. Ne jättävät suunnittelijalle vapaat kädet käyttää mielikuvitustaan mutta samalla varmistavat, että virikkeellisyyden lisäksi leikkiminen, liikkuminen ja harjoittelu on turvallista”, Pasanen jatkaa.

Ne jättävät suunnittelijalle vapaat kädet käyttää mielikuvitustaan mutta samalla varmistavat, että virikkeellisyyden lisäksi leikkiminen, liikkuminen ja harjoittelu on turvallista.

Standardien tarve vaihtelee; kunnan liikuntapaikoista vastaava henkilö tarvitsee käyttöönsä laajemman skaalan standardeja kuin yksityinen kuntosaliyrittäjä.

Standardit tutuiksi jo opiskeluvaiheessa

Standardien avulla liikuntapalvelujen tarjoaja voi kehittää palvelunsa laatua peilaamalla standardin vaatimuksia omaan toimintaansa, kirjaamalla epäkohdat ja tekemällä tarvittavat parannustoimenpiteet. Kuntien liikunta- ja leikkipaikkoihin liittyvistä hankinnoista vastaaville standardit ovat hyödyllisiä työkaluja kilpailutuksissa.

Liikunta- ja leikkipaikkojen suunnittelijoiden, rakentajien ja ylläpitäjien lisäksi liikunta-alan opiskelijat voivat hyödyntää standardeja oppimateriaalina. Standardien tuntemus auttaa myöhemmin työelämässä, erityisesti, jos perustaa oman liikunta-alan yrityksen.

Standardit ovat osa yrityskulttuuria ja brändiä

Kunto- ja terveysliikunta-ala rakentaa aktiivisesti kansaterveyteen vaikuttavia palveluita. Standardit ovat osa palvelun laatua ja turvallisuutta. Tuntemalla standardit yrittäjä voi saavuttaa kilpailuetua yritykselleen.

”Standardit ja niiden noudattaminen sekä sitoutuminen palvelujen aktiiviseen kehittämiseen ja laadunarviointiin ovat yrityksen myyntivaltteja”, sanoo Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

”Terveyden edistämisessä standardit ovat luottamuksen ja laadun tae asiakkaalle. Mutta sen lisäksi standardit ovat yrityskulttuurin pilareita, tulevaisuuden imago- ja bränditekijöitä palvelun tuottajille.”

Terveyden edistämisessä standardit ovat luottamuksen ja laadun tae asiakkaalle. Mutta sen lisäksi standardit ovat yrityskulttuurin pilareita, tulevaisuuden imago- ja bränditekijöitä palvelun tuottajille.

Kuntokeskuspalvelujen ja infektiontorjunnan standardointityöt käynnissä

Vuonna 2019 julkaistiin kuntokeskuspalveluja koskeva eurooppalainen standardi SFS-EN 17229:2019. Siihen on kirjattu toiminnan hyvät käytännöt. Lisäksi standardi antaa ohjeita muun muassa kuntosaliyrittämiseen sopivista tiloista ja kuntolaitteiden sijoittelusta. Vuonna 2021 valmistelussa oleva palvelustandardin toinen osa sisältää muun muassa valvontaan liittyviä asioita.

Toinen kuntokeskuksiin liittyvä ja tekeillä oleva eurooppalainen standardi käsittelee infektioiden torjuntaa erityistilanteissa kuten COVID-19-pandemian aikana. Tarkoitus on varmistaa, että niin palveluntarjoajat kuin käyttäjätkin ymmärtävät, miten voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa infektiontorjuntaan. Standardi sisältää myös ohjeita riskinarviointiin. Standardi valmistunee loppuvuodesta 2021. Eurooppalaiset standardit vahvistetaan aina kaikissa Euroopan maissa, myös Suomessa.

Suomalaiset vaikuttavat aktiivisesti eurooppalaiseen standardointityöhön

Standardointiin osallistuminen on kaikille avointa ja hyödyt moninaisia. Osallistumalla pääsee vaikuttamaan standardien sisältöön ja saa ensikäden tietoa tulevista standardeista. Tämä mahdollistaa oman toiminnan sopeuttamisen standardien vaatimuksiin ja antaa kilpailuetua markkinoilla.

Osallistumalla pääsee vaikuttamaan standardien sisältöön ja saa ensikäden tietoa tulevista standardeista.

SKY ry on ollut aktiivisesti mukana alan standardointityössä eurooppalaisen CENin (European Committee for Standardization) työryhmässä.

”SKY haluaa vastuullisena asiantuntijatoimijana olla vaikuttamassa standardin sisältöön”, Hämäläinen-Bister kertoo.

”Meillä on yhteisenä tavoitteena alan toimijoiden kanssa turvallisen palvelun tuottaminen, kuluttajien suojaaminen ja heidän luottamuksensa herättäminen. Tällä hetkellä erityisesti terveysturvallisuuteen liittyvät asiat ovat osa vastuullista toimintaa. Infektioiden torjuntaan liittyvällä standardilla on vaikuttavuutta nyt ja tulevaisuudessa. Se antaa yrittäjille mahdollisuuksia selviytyä myös poikkeustilanteissa.”

Lisätietoja:

Suvi Pasanen, asiantuntija
Yhteinen Toimialaliitto YTL ry
suvi.pasanen@ytl.fi
050 328 5413

Riitta Hämäläinen-Bister, toiminnanjohtaja
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry
riitta@sky-ry.fi
040 515 4449

Tutustu myös:

Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika -aihealueiden standardointi

Leikki- ja liikuntapaikkojen tärkeimmät standardit

Näin hyödyt liikunta-alan standardeista (6.5.2021 webinaarin materiaalit)