Siirry sisältöön
10.2.2021 Uutinen

Standardoinnilla turvallisempi, kestävämpi ja kilpailukykyisempi Eurooppa

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC ovat julkaisseet uuden, vuoteen 2030 ulottuvan strategiansa. Myös Suomen Standardisoimisliitto on vastikään julkaissut oman strategiansa. Molemmissa tähdätään Euroopan menestykseen muuttuvassa maailmassa.

Geopoliittiset ja ympäristömuutokset sekä teknologinen kehitys muuttavat maailmaa ja markkinoita yhä kiihtyvällä vauhdilla ja hyvinkin ennakoimattomasti. Nämä nopeat muutokset tarjoavat kuitenkin myös mahdollisuuksia innovoinnille ja kasvulle.

Eurooppalaisten standardointijärjestöjen CENin (European Committee for Standardization) ja sähköalan standardoinnista vastaavan CENELECin (European Committee for Electrotechnical Standardization) tavoitteena on standardoinnilla tarttua näihin mahdollisuuksiin Euroopan kestokyvyn parantamiseksi.

CENin ja CENELECin strategia asettaa askelmerkit niiden omalle sekä 44 kansallisen jäsenorganisaation – SFS mukaan lukien – toiminnalle seuraavaksi vuosikymmeneksi.

Kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä

Strategia yhdenmukaistaa CENin ja CENELECin ja niiden jäsenjärjestöjen toimintaa kohti yhteisiä tavoitteita. Ilman yhteistyötä ja toisiaan täydentäviä toimia kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen ei olisi mahdollista.

Standardoinnin strategisen merkityksen tunnettuutta pyritään kasvattamaan, jotta sitä osattaisiin hyödyntää paremmin eurooppalaisen elinkeinoelämän hyväksi. Standardointijärjestöt haluavat tarjota huippuluokan tuotteita ja lisätä niiden käyttöä. Eurooppalaisen standardoinnin roolin ja vaikuttavuuden kasvua tavoitellaan myös globaalilla tasolla.

Standardointijärjestöjen strategia tukee Euroopan vihreää ja digitaalista siirtymää ja uudistukseen tähtäävää kasvua. Tavoitteena on standardoinnin avulla rakentaa turvallisempi, kestävämpi ja kilpailukykyisempi Eurooppa.

Standardeilla innovaatioita ja hyvinvointia

Myös SFS:n tavoitteena on edistää kestävää ja tehokasta maailmaa. Tehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Standardien käyttö varmistaa, että ratkaisut, kuten uudet tuotteet, ovat säädösten ja vaatimusten mukaisia ja yhteensopivia muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Standardeilla onkin ratkaiseva rooli innovaatioiden saattamisessa kilpailukykyisiksi tuotteiksi maailman markkinoille.

Innovaatioilla pystytään tarjoamaan ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen tai niukkenevien resurssien aiheuttamiin ongelmiin.

”Standardit ovat tärkeä työkalu sekä innovaatioiden skaalauksessa että markkinoille pääsyssä niin Euroopassa kuin globaalistikin”, sanoo SFS ry:n toimitusjohtaja Antti Joensuu.

”Me SFS:ssä kehitämme digitaalisia palveluitamme, jotta ne mahdollistavat standardien käyttämisen tuloksekkaasti sekä standardointityöhön osallistumisen mahdollisimman sujuvasti. Standardoinnin yhteistyöllä ja standardien käytöllä edistämme innovaatiotoimintaa ja kasvatamme tuottavuutta ja kilpailukykyä. Nämä luovat työllisyyttä, kasvua ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.”

Lue lisää:

CEN-CENELECin strategia 2030
CEN-CENELECin tiedote
SFS ry:n strategia 2030