Siirry sisältöön
30.4.2020 Uutinen

Sujuvaa yhdessäoloa ulkoilualueilla

Suomen luonnossa voi liikkua varsin vapaasti jokamiehenoikeuksien rajoissa. Luonnonsuojelualueilla liikkujien on noudatettava kunkin alueen omia määräyksiä. Valmiit reitit ja rakennetut palvelut tuovat retkeilyyn helppoutta ja huolettomuutta. Suosituilla ulkoilualueilla apuna ja yhteisistä säännöistä kertomassa on erilaisia opastus-, ohjaus- ja kieltomerkkejä.

Ulkoilualueilla ja liikuntapaikoilla käytettäväksi on luotu uusia ja päivitettyjä merkkejä. Merkeistä on pyritty tekemään niin selkeitä ja ymmärrettäviä, että niiden merkitystä ei tarvitse erikseen opetella. Uudet merkit ovat eri tahoilla työskentelevien asiantuntijoiden yhteisen
työn tulosta, ja ne on koottu standardiin SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit.

Mukana standardin päivityksessä oli myös Anne Rautiainen, yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Suomen Ladusta. ”Ulkoiluun liittyvät merkit ja opasteet ovat hurjan tärkeitä ulkoilijoille. Niillä kerrotaan palveluista, ja merkkejä seuraamalla ulkoilijat pysyvät haluamallaan reiteillä. Se lisää sekä liikkumista että turvallisuutta”, Anne Rautiainen kertoo.

Uusia merkkejä uusille ulkoilutavoille

Omat merkkinsä on suunniteltu esimerkiksi ulkoilureitin alkamispisteelle ja jaetuille reiteille. Tarve jaetun reitin merkille on syntynyt samalla kun on tullut uusia tapoja liikkua luonnossa. Hiihtäjien ja patikoijien lisäksi reittejä tarjotaan nykyään esimerkiksi pyöräilijöille ja lumikenkäilijöille. Näille kaikille voi olla yhteinen reitti, ja siitä osoitetaan erityisellä merkillä reitin varrella.

Jaetun reitin ohjemerkissä näytetään välineet, joilla reitillä on lupa liikkua.

Uuden tieliikennelain myötä liikennemerkin näköisiä merkkejä ei saa sijoittaa maastoon eli esimerkiksi ulkoilureittien varsille. Jatkossa rautatien ylityspaikan retkeilyreitillä tai muualla virallisten tiealueiden ulkopuolella voi merkitä standardista löytyvällä musta-keltaisella merkillä. Sen kuva on sama kuin liikennemerkissä, mutta värit ovat poikkeavat. Väylä (ent. Liikennevirasto) on myöntänyt luvan käyttää liikennemerkkien kuvatunnuksia standardinmukaisissa merkeissä, kunhan väritys on toinen.

Yhteistyöllä parhaisiin tuloksiin

Ensimmäinen versio suomalaisesta SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit -standardista on laadittu 1980-luvulla. Sitä on uusittu aina tarpeen mukaan. Tällä kertaa aloite standardin uusimiseksi tuli Lapin ammattikorkeakoulun, Metsähallituksen ja Lapin pelastuslaitoksen yhteiseltä REILA reittimerkintöjen turvallisuus -hankkeelta vuonna 2017. REILA-hanke on vaikuttanut standardiin mm. keräämällä taustatietoa merkkien käyttäjien nykytarpeista.

Seuraavan kerran, kun on tarvetta uusille ulkoilun ja liikunnan merkeille, me Suomen Standardisoimisliitossa kutsumme asiantuntijoita mukaan päivitystyöhön. Mukaan tulee usein edustajia jo aiempia versioita tekemässä olleista tahoista, mutta uudet asiantuntijat ovat aina tervetulleita myös.

SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit -standardi verkkokaupassa

Standardin SFS 4424 kuvat verkkokaupassa omien opasteiden tekemiseen

Lisätietoja

Kati Heiskanen

Asiantuntija
Soita: +358 40 558 4869
Viesti: kati.heiskanen@sfs.fi