Siirry sisältöön
11.8.2023 Uutinen

Entistäkin paremmat hoito-ohjeet tekstiileille

Tekstiilituotteiden hoito-ohjeet auttavat kuluttajia hoitamaan vaatteita oikein ja helpottavat pesuloiden toimintaa. Tekstiilien hoito-ohjeet annetaan usein hoito-ohjesymboleilla, jotka perustuvat kansainvälisiin standardeihin. Suomessa käytössä ovat lisäksi suomalainen standardi hoito-ohjeiden sanallisista ohjeista ja opas tekstiilien hoito-ohjemerkinnän käytännön toteutuksesta. Nyt nämä suomalaiset standardit uudistetaan vastaamaan kansainvälisiin hoito-ohjestandardeihin tehtyjä muutoksia.

Suomessa käyttölupaa hoito-ohjesymboleille haetaan Inspecta Sertifiointi Oy:lta, joka on kansainvälisen tekstiilien hoito-ohjemerkintäjärjestö GINETEXin kansallinen jäsen. Tuotteiden valmistajat ja myyjät ovat velvollisia antamaan kuluttajille tietoa, miten heidän tuotteitaan hoidetaan.

Tekstiilien hoito-ohjeiden merkitys kuluttajien ostopäätöksessä on noussut tasaisesti vuodesta 2019. Tämä käy ilmi GINETEXin vuonna 2023 teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin eurooppalaisten tottumuksia tekstiilien hoito-ohjeisiin liittyen. Samassa tutkimuksessa todetaan, että 83 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista kokee tekstiilien etiketit ja symbolit hyödyllisinä tekstiilejä hoidettaessa.

Suomalaiset hoito-ohjestandardit uudistuvat

Tekstiilien kansainvälinen hoito-ohjemerkintästandardi ISO 3758 perustuu GINETEXin laatimaan hoito-ohjeiden merkintäjärjestelmään. Symbolit auttavat kuluttajaa ymmärtämään ja tunnistamaan hoito-ohjeet kaikkialla maailmassa. Kansainvälinen standardi on uudistettu vastaamaan nykyisiä puhdistusmenetelmiä ja teknistä kehitystä. Kesällä 2023 valmistunut uudistus vaikuttaa myös muun muassa silityksen symboleihin ja symbolien merkitsemiseen.

Suomalaisille tekstiilien hoito-ohjeita laativille tahoille on luotu kansainvälisen hoito-ohjestandardin tueksi suomalainen standardi hoito-ohjeiden sanallisista ohjeista sekä opas tekstiilien hoito-ohjemerkinnän käytännön toteutuksesta. Jotta näiden standardien ohjeet ovat jatkossakin yhteneväiset kansainvälisen standardin kanssa, ne on päätetty uudistaa.

Päivitettävät suomalaiset standardit ovat

Suomalaisen standardin päivitystyö tapahtuu työryhmässä SFS/TR 009 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä. Ryhmään voit liittyä lomakkeella standardin päivitystyön missä tahansa vaiheessa. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Myös EU haluaa yhdenmukaistaa hoito-ohjemerkinnät

Euroopan komissio on tehnyt aloitteen EU:n tekstiilimerkintöjä koskevien sääntöjen uudistamisesta. Tällä hetkellä EU-maiden säännöt hoito-ohjeista eroavat toisistaan, eikä kaikissa maissa edes vaadita hoito-ohjeiden sisällyttämistä tuotteeseen. Aloitteen tavoitteena on muuttaa tilanne.

Suomen Tekstiili & Muoti katsoo, että standardit auttaisivat muutoksen saavuttamisessa. Jo nyt ISO 3758 ‑symbolit tarjoavat yhtenäisen tavan merkitä tekstiilituotteiden pesu- ja hoito-ohjeet. Standardia kannattaisi hyödyntää EU:ssa täysimääräisesti ja vaatia jäsenmaita käyttämään näitä symboleita hoito-ohjeiden merkitsemiseen. Sanallisista lisäohjeista taas voitaisiin laatia eurooppalainen EN-standardi.

Lue lisää aiheesta STJM:n uutisesta: Tekstiilimerkintöjen uudistuksen tulee olla kokonaisvaltainen – uusien tekstiilikuitunimien käyttöönoton tulisi olla suoraviivaisempaa