Siirry sisältöön
20.6.2023 Tiedote

Suomi saa kansallisen standardointistrategian – standardointistrategia hallitusohjelmassa

Juuri julkaistussa uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii kansallisen standardointistrategian. Kirjauksen mukaan standardointistrategialla määritellään Suomen kannalta tärkeät standardoinnin painopistealueet sekä vahvistetaan standardoinnin roolia kilpailukyvyn tukemisessa. Kansallinen standardointistrategia on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vahvistamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevaa elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaa.

Mahdollisuus ja kyky vaikuttaa sääntelyyn kasvattaa niin valtioiden kuin yritysten kilpailukykyä. Standardointi on yksi merkittävä työkalu, jonka tehokas hyödyntäminen kasvattaa, vahvistaa ja vakauttaa yritysten markkina-asemaa. Standardointia hyödynnetään kansainvälisesti strategisena kilpailukyvyn työkaluna yritysten lisäksi myös valtioiden toimesta ja vaikuttavien talousalueiden näkökulmista.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry pitää erittäin tervetulleena hallitusohjelman tavoitetta laatia standardointistrategia.

”On selkeä edistysaskel, että standardointi nähdään Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeänä työkaluna. Standardointi on markkinalähtöistä toimintaa, mutta valtiolliset toimet täytyy saada tukemaan ja kannustamaan yrityksiä osallistumaan standardointiin, etenkin pk-sektorilla. Suomessa pitää aktivoitua standardoinnissa erityisesti niillä aloilla, joiden nähdään vauhdittavan Suomen kasvua. Tekemisen mallia ja keinovalikoimaa löytyy esimerkiksi toukokuussa julkaistusta Yhdysvaltojen uusien, kriittisten teknologioiden standardointistrategiasta”, toteaa Suomen Standardisoimisliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Kiinan aktiivinen osallistuminen maailmanlaajuiseen standardointiin on saanut muun muassa Yhdysvallat ja EU:n määrittelemään standardointistrategioihinsa keinot, joilla huolehditaan kilpailukyvyn kasvattamisesta ja säilyttämisestä.

Uudessa hallitusohjelmassa Vahva ja välittävä Suomi, hallitus on asettanut tavoitteekseen kilpailukykyisen ja yrittäjämyönteisen Suomen, joka houkuttelee investointeja. Tavoitteena on nostaa Suomen kilpailukyky, talouskasvu ja tuottavuus pohjoismaiselle tasolle. Standardointi on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi kilpailukykyä edistäväksi toimeksi.

Lisätietoja

Karina Vikman

Viestintäjohtaja
Soita: +358 40 532 1532
Viesti: karina.vikman@sfs.fi

Tutustu tarkemmin

Mikä on standardi?

Standardointi Suomessa ja maailmalla

EU:n standardointistrategia, julkaistu 2.2.2022

Yhdysvaltojen uusien, kriittisten teknologioiden standardointistrategia, julkaistu 4.5.2023

Mitä ihmettä? -podcast – jakso 9: Suomi häviää myös kilpailukyvyssä Ruotsille?