Siirry sisältöön
27.5.2024 SFS:n standardointityö

Kaupallisten geenitestien data-analyysille ISO-standardi

Kuluttajille suunnattujen geenitestien ja niiden genomidata-analyysin vaatimuksille on alettu laatia maailmanlaajuista ISO-standardia. Aihe on erityisen mielenkiintoinen, sillä kaupallisten geenitestien markkina kasvaa voimakkaasti ja aihe koskettaa laajasti genomiikan ja terveydenhuollon sektoreita. Aloite standardin laadintaan tuli Kiinan standardointijärjestöltä.

Standardin tarkoituksena on määritellä vaatimukset ja suositukset, joilla varmistetaan, että kuluttajille tarjottavat geenitestit ovat luotettavia ja turvallisia sekä vertailukelpoisia. Uusi standardi edistää genomidatan analysoinnin tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä on keskeistä kuluttajien luottamuksen vahvistamisessa.

Suomalaiset alan asiantuntijat voivat osallistua standardin laadintatyöhön SFS:n standardointiryhmän SFS/SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka jäsenenä. Tämä on erinomainen tilaisuus vaikuttaa kaupallisten geenitestien kehitykseen ja varmistaa, että suomalaisten asiantuntemus ja näkökulmat tulevat huomioiduiksi kansainvälisessä standardoinnissa.

Laadintatyöhön osallistuminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uuden tiedon saamiseen, mikä voi olla arvokasta alan kehityksen kannalta Suomessa.

Lisätietoja

Janne Kalli

Johtava asiantuntija
Soita: +358 44 050 0439
Viesti: janne.kalli@sfs.fi