Siirry sisältöön
15.12.2020 Uutinen

Tays Sydänsairaala ensimmäinen terveydenhuollon laatusertifikaatin saanut julkisomisteinen sairaala 

Sertifikaatti perustuu standardiin SFS-EN 15224, joka on kehitetty erityisesti terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan arvioimiseen. Tätä ennen terveydenhuollon laatusertifikaatti on myönnetty vain yhdelle terveydenhuollon organisaatiolle, Helsinki Hospitalille.

Tays Sydänsairaalan saama sertifikaatti kattaa hallinnon sekä sydänsairaalan sairaala- ja vastaanottopalvelut kardiologisten ja sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa organisaation kaikissa toimipisteissä. Sertifiointiprosessi on antanut Sydänsairaalan mukaan arvokasta palautetta siitä, mitä kannattaa vielä kehittää. Standardin SFS-EN 15224 käyttöönotto ohjaa terveydenhuollon organisaatioita jatkuvan parantamisen toimintamalliin, joka on johtamisen standardien ydinajatuksia.

Sertifiointiauditoinnin toteutti Labquality Oy, jolle FINAS myönsi tänä vuonna ensimmäisenä suomalaisena sertifiointitoimijana standardin SFS-EN 15224 mukaisen akkreditointistatuksen.

Labqualityn mukaan Sydänsairaala on hyvä esimerkki siitä, miten laadunhallinta yhdistetään onnistuneesti organisaation prosesseihin ja tavoitteisiin ja miten koko henkilöstö sitoutuu vahvasti laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuutta edistävän toiminnan kehittämiseen.

Terveydenhuollon laatustandardin SFS-EN 15224 perustana on maailman tunnetuin laadunhallintajärjestelmä ISO 9001. Standardi on erinomainen työkalu oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, sen näkyväksi tekemiseen ja arvioimiseen. Se on tarkoitettu kaikenlaisten terveyspalveluja tarjoavien organisaatioiden käyttöön ja soveltuu niiden kaikille tasoille.

Standardi SFS-EN 15224:2016

  • esittää järjestelmällisen toimintamallin, jossa korostuu asiakaskeskeisyys, riskienhallinta ja vuorovaikutus niin organisaation sisällä kuin henkilökunnan ja asiakkaiden välillä
  • auttaa arvioimaan organisaation kykyä täyttää niin potilaiden kuin muidenkin asiakkaiden tarpeet ja odotukset
  • selkeyttää vastuita, toimintamalleja sekä prosesseja ja sujuvoittaa ja tehostaa näin yhdessä tekemistä
  • lisää työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä ja antaa kilpailuetua rekrytointiin
  • helpottaa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Terveydenhuollon laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on organisaation strateginen päätös. Se vaatii organisaation johdolta ja koko henkilöstöltä sitoutumista ja kykyä nähdä järjestelmä osana jokapäiväistä toimintaa.

Lue lisää:

SFS-EN 15224:2016 Standardin EN ISO 9001:2015 mukainen laadunhallintajärjestelmä terveydenhuoltoalan käyttöön

Sydänsairaala sai terveydenhuollon laatusertifikaatin ensimmäisenä julkisomisteisena sairaalana

Miten arvioida terveyspalvelujen laatua ja lisätä alan vetovoimaa?

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan standardointi