Siirry sisältöön
5.11.2019 Uutinen

Terveydenhuollon IT-standardeilla laatua ja turvaa

Standardeilla on keskeinen rooli terveydenhuollon tietotekniikassa. Niiden avulla varmistetaan laitteiden ja ohjelmistojen riittävä laatutaso sekä mahdollistetaan järjestelmien välinen yhteentoimivuus.

Alueen kansainvälisiä standardointikohteita ovat esimerkiksi sähköinen resepti, potilastietojärjestelmät, eri järjestelmien yhteensopivuus ja genomiikan sekvensoinnin merkintäkieli. Eurooppalaisessa standardoinnissa aktiivisia työkohteita ovat viime vuosina olleet mm. potilastietojen yhteenveto sekä vuoden 2020 lopussa päättyvä Health and Wellness apps -hanke. Näiden standardien laadintaan voi osallistua Suomessa SFS:n ryhmässä SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka.

Suomen standardointiryhmä seuraa ja osallistuu sekä eurooppalaisen (CEN/TC 251 Health Informatics) että kansainvälisen (ISO/TC 215 Health Informatics) ryhmän toimintaan. CENin komitean työryhmän WG 2 Technology and Applications sihteeristö on ollut Suomen vastuulla jo pitkään. Puheenjohtajana toimii dosentti, tutkimusjohtaja Alpo Värri Tampereen yliopistosta.

Uudet haasteet genomiikasta

Edistysaskeleet genomiikan hyödyntämisessä tarkoittavat merkittävää kehitystä sekä kliinisessä terveydenhuollossa että lääketieteen tutkimuksessa. Uusien teknologioiden tehokas käyttö edellyttää suurten tietomäärien keräämistä, käsittelyä ja analysointia. Tällaisen tietomäärän hyödyntämiseen tarvitaan standardeja: yhdenmukaisia käytäntöjä genomitiedon esittämisessä ja raportoinnissa sekä tiedon tulkitsemisessa. Myös käytettävien testausmenetelmien sekä tietovarastojen laadun valvonta luo osaltaan tarpeen standardoiduille menetelmille.

Kansainvälisessä ISOn komiteassa TC 215 genomiikkaan liittyviä asioita on standardoitu jo vuodesta 2005 lähtien. Se on myös julkaissut mm. ISO 25720 (Health informatics ‐ Genomic Sequence Variation Markup Language (GSVML) -standardin vuonna 2009. Genomiikan työkohteiden sekä yleisen kiinnostuksen lisääntyessä genomiikalle on päätetty perustaa oma alakomitea. Sen puheenjohtajuus on USA:lla ja sihteeristö Etelä-Korealla. Myös Suomi osallistuu aktiivisesti genomiikan standardointityöhön usean asiantuntijan voimin.

Vaikuta terveydenhuollon IT-standardeihin

Osallistumalla terveydenhuollon tietotekniikan standardointiryhmän toimintaan pääset vaikuttamaan standardeihin ja verkottumaan alan asiantuntijoiden kanssa Suomessa ja maailmalla.  Kansallisessa terveydenhuollon tietotekniikan ryhmässä SR 301 on 77 jäsentä ja monet toimivat aktiivisesti myös kansainvälisissä ryhmissä.

SFS/SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Liity jäseneksi täyttämällä osallistumislomake