Siirry sisältöön
1.6.2022 Artikkeli

Työkaluja vastuullisen metsänkäytön edistämiseksi

Uusiutumattomia materiaaleja pyritään korvaamaan uusiutuvista luonnonvaroista peräisin olevilla materiaaleilla. Luonnonvarojen käytön pitää kuitenkin olla kestävää. Kestävää käyttöä voi edistää muun muassa globaalilla ISO-standardilla, joka auttaa varmistamaan puun ja puupohjaisten tuotteiden alkuperän.

EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet tavoitteisiin, joilla luontokato pyritään pysäyttämään ja luonnon monimuotoisuuden kehitys kääntämään positiiviseksi vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2022 aikana jäsenmaat suunnittelevat, miten tavoitteet saavutetaan. EU:n biodiversiteettistrategia on keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

Prosessi puun alkuperän seurantaan

Luonnonvarojen kestävän käytön todentamiseksi on tärkeää, että esimerkiksi puun ja puupohjaisten tuotteiden alkuperää (Chain of Custody, CoC) pystytään seuraamaan. Seurantajärjestelmän toteuttamiseen on olemassa työkalu, globaali standardi ISO 38200:2018 Puu- ja puupohjaisten tuotteiden alkuperän seuranta.

Standardi määrittää yhtenäisen perustan ja vaatimukset alkuperän seurantajärjestelmälle ja auttaa näin toteuttamaan prosessin, jossa tietoa puupohjaisista materiaaleista voidaan yhdenmukaisesti seurata, valvoa ja siirtää koko toimitusketjussa tai sen osissa raaka-aineesta lopputuotteeseen asti. Standardi määrittää myös raaka-aineen vähimmäisvaatimukset. Metsänhoitoa se ei kata. Suomessa on käytössä kaksi globaalia metsäsertifiointijärjestelmää, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ja FSC (Forest Steward Council), joihin kuuluu puun alkuperäketjun sertifioinnin lisäksi myös metsänhoidon sertifiointi.

ISO 38200 -standardia voidaan käyttää osana muita standardeja sekä yritysten omia järjestelmiä puun ja puupohjaisten tuotteiden alkuperän seuraamiseksi.

Lisää standardeja luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Standardin avulla yritys voi osoittaa, että puupohjaisten tuotteiden raaka-aine on laillisesti korjattu ja hankittu. Tämä tuo yrityksille kilpailuetua yhä ympäristötietoisemmilla markkinoilla. Ostajat voivat käyttää standardia arvioidakseen toimittajilta saamiaan tietoja käyttöönsä soveltuvan raaka-aineen tunnistamiseksi. Standardin mukainen eli yhdenmukainen tapa toimia ja puhua helpottaa myös yritysten välistä viestintää vähentämällä erilaisten tulkintojen mahdollisuutta.

ISO 38200 -standardi on yksi työkalu vastuullisen metsänkäytön edistämiseksi. Lisää globaaleja ISO-standardeja on tulossa, niitä laaditaan esimerkiksi metsien kaukokartoitukseen. Metsätiedon keruuta ja kartoitusta voidaan tehdä eri tavoilla. Standardin avulla eri tavoin ja eri aikavälein kerätyt tiedot on mahdollista saada vertailukelpoisiksi keskenään. Standardeja työstetään myös muun muassa hiilitase- ja elinkaarilaskentaan.

Globaali standardointi pyrkii kehittämään standardeista helposti omaksuttavia työkaluja, joilla eri tahot voivat kehittää toimintaansa niin, että vastuullisuus ja luonnon monimuotoisuus tulevat entistä paremmin huomioiduiksi. Standardit lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä sekä auttavat tekemään vastuullisista teoista mitattavia ja tulosten seurannasta, raportoinnista ja viestinnästä helpompaa.

Lue myös:

Yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja