Siirry sisältöön
14.6.2019 Uutinen

Uusi ryhmä kestävän rahoituksen standardisointiin

Kestävän rahoituksen standardisoinnilla edistetään ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden (ESG, Environmental, Social, Governance) huomioonottamista rahoituksessa. Tavoitteena on tukea globaalin rahoitusjärjestelmän yhdensuuntaisuutta kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Suomalaiset voivat osallistua kansainvälisten kestävän rahoituksen standardien valmisteluun vasta perustetussa ryhmässä SFS/SR 238 Kestävä rahoitus. Se on suomalainen vastinryhmä kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn uudelle komitealle ISO/TC 322 Sustainable finance.

Kestävän rahoituksen termit ja käytännöt määritellään ensimmäisenä

Ensimmäisenä käynnistyy kestävän rahoituksen viitekehysstandardin (Sustainable Finance Framework) laadinta. Standardissa määritetään kestävän rahoituksen käsitteet ja terminologia sekä kuvataan kestävän rahoituksen periaatteita ja käytäntöjä.

Lisäksi suunnitteilla on standardeja seuraavilta aihealueilta:

  • kestävyysnäkökohtien ja ESG-periaatteiden sisällyttäminen päätöksentekoon
  • vastuullisen sijoittamisen näkökohdat, vaikuttavuussijoittamisen näkökohdat

  • vihreä rahoitus

  • kestävän rahoituksen sovellutukset toimialoilla ja projekteissa.

Komitean ISO/TC 322 ensimmäinen kokous pidettiin Lontoossa maaliskuussa 2019. Työhön on ilmoittautunut mukaan 20 maata. Aloite kansainvälisten standardien laadintaan tuli Iso-Britannialta. Työllä on liittymäkohtia mm. EU:n kestävän rahoituksen lainsäädäntöhankkeisiin.

ISOssa on jo aiemmin aloitettu vihreään rahoitukseen liittyvien standardien valmistelu. Tähän kuuluvat vihreitä joukkovelkakirjoja eli green bondeja ja ilmastorahoitusta koskevat standardit. SFS/SR 238 Kestävä rahoitus seuraa myös näitä standardisointiprojekteja, jotka ovat meneillään komiteassa ISO/TC 207 Environmental management.

Tule mukaan kestävän rahoituksen standardisointiin

Standardisointityö on avointa kaikille jäsenmaksua vastaan. Osallistumalla voit vaikuttaa tulevien kestävän rahoituksen standardien sisältöön, seurata näiden kehittämistä sekä verkostoitua alan suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Tule mukaan!

Jos olet kiinnostunut osallistumaan kestävän rahoituksen standardisointiin, ota yhteyttä!

Lisätietoja

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: 050 3616249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi