Siirry sisältöön
13.10.2021 Uutinen

Aalto-yliopiston kurssi korostaa standardisoinnin roolia innovaatioprosesseissa

Standardisointi on tärkeä osa innovaatioprosesseja, käy ilmi tulevalla Leading Innovation and Compatibility by Standardization -kurssilla. Etenkin kasvavassa ja kehittyvässä datataloudessa standardisoinnilla on iso merkitys ja paljon potentiaalia.

Aalto-yliopiston marras–joulukuussa 2021 järjestämä kurssi tarjoaa käytännönläheistä tietoa standardisoinnista ja standardisointiorganisaatioista sekä case-esimerkkejä ICT-liiketoiminnan alalta. Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja tuleville innovaattoreille sekä liikkeenjohdosta ja teknologiapolitiikasta kiinnostuneille.

”Standardisoinnin merkitys on kasvussa, ja etenkin kasvava ja kehittyvä dataan pohjautuva talous tulee vaatimaan paljon työtä tällä alueella”, sanoo kurssista vastaava Timo Ali-Vehmas, Aalto-yliopiston Executive in Residence.

”Nyt on juuri oikea aika nostaa standardisoinnin merkitys esille loppuvaiheen maisteriopiskelijoille ja tutkimusuraa luoville tuleville tohtoreille.”

Vauhtia innovaatioihin

Kurssi antaa yleiskuvan siitä, miten innovaatioita voi edistää hyödyntämällä standardisointia ja standardeja. Standardisoinnilla sovitaan alan yhteisistä vaatimuksista, jotka täyttämällä voi varmistaa, että innovaatio on yhteensopiva markkinoilla mahdollisesti jo oleviin tuotteisiin, prosesseihin tai palveluihin.

Standardien huomioon ottaminen on siis edellytys innovaatioiden saattamiseksi menestyviksi tuotteiksi ja suomalaisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Innovointiprosessissa onkin tärkeää selvittää, mitä aiheeseen liittyviä standardeja on jo olemassa ja onko kenties tarvetta uusille standardeille.

Datatalouden standardisoinnissa paljon työtä ja potentiaalia

Kurssin case-esimerkit syventyvät standardisointiin muun muassa tietoliikenteessä ja liikenteessä, terveydenhuollossa, sähköverkoissa ja IOT:ssä. Ne myös avaavat standardien merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä tekoälyn, lohkoketjujen, 6G:n ja digitaalisen identiteetin kehityksessä. Kurssi lisää ymmärrystä siitä, miten standardisoinnilla voidaan muokata tulevaisuuden teknologioita, palveluja ja yhteiskuntaa.

Suomen Standardisoimisliiton kansainvälisten asioiden johtaja Antti Karppinen on yksi kurssin luennoitsijoista. Karppinen kertoo kurssilla niin kansallisista kuin kansainvälisistä standardisointijärjestelmistä sekä Suomen Standardisoimisliiton tehtävistä ja tavoitteista.

”Standardien ja innovaatioiden yhteys on tärkeää ymmärtää, sillä molempia tarvitaan kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen”, sanoo Karppinen.

”On todella hienoa, että Aalto-yliopisto järjestää tämän kurssin. Toivottavasti se avaa mahdollisimman monien silmät näkemään standardisoinnin merkityksen ja mahdollisuudet.”

Leading Innovation and Compatibility by Standardization

Tutustu SFS:n opiskelun ja työn tueksi tarjoamiin standardeja käsitteleviin materiaaleihin.