Siirry sisältöön
22.5.2019 Uutinen

IT:n ohjelmistotuotannon merkitys kasvanut

Tietotekniikan ohjelmistotuotannon ja järjestelmänkehityksen kasvanut merkitys oli esillä kansainvälisen standardointikokouksen kaikille avoimessa seminaarissa 21. toukokuuta Aalto-yliopistolla Otaniemessä. Tänä päivänä ohjelmistotuotanto liittyy kaikkeen sanoi esityksessään ISO/IEC JTC1/SC7:n puheenjohtaja intialainen Sundeep Oberoi. Tästä syystä on tärkeää tehdä tunnetuksi ohjelmistoihin liittyvää standardointia, jotta ei tehtäisi työtä, joka on jo tehty.

Autonomisten järjestelmien työryhmän (WG 7) edustaja tohtori Stuart Reid kertoi autonomisten järjestelmien haasteista ja suurista mahdollisuuksista standardisoinnille. Esimerkiksi itse liikkuvista autoista tarvitaan paljon standardeja. Ilman niitä saadaan turvattomia järjestelmiä ja järjestelmiä, joille on kallista tehdä säädöksiä.

Teknologiajohtaja Markus Suomi Tieto Oyj:stä puhui uusien teknologioiden vaikutuksista ohjelmistotuotantoon. Olennainen muutos on, että ennen tietotekniikka oli liiketoiminnan tuki, tänä päivänä teknologia on liiketoimintaa. Ennen oli kyse yrityksen tietotekniikasta. Nykyisin tietotekniikan ekosysteemit ovat olennaisia liiketoiminnalle.

Standardisarjan ISO/IEC 29110 pääeditoija professori Claude Y. Laporte kertoi pienten yritysten odotuksista standardisoinnille ja kuinka niihin on vastattu. Hän aloitti esityksenä valottamalla ohjelmistojen laadun merkitystä tutkimustiedolla, jonka mukaan 40 – 50 % ohjelmoijien ajasta kuluu vältettävissä olevien virheiden korjaamiseen. Vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan pienet yritykset eivät käytä ohjelmistotuotannon standardeja, koska niitä ei ole tehty pienille yrityksille tai ovat vaikeita pienille yrityksille käyttää. Standardit eivät vastaa pienten yritysten tarpeita eikä niiden hyöty ole ilmeinen. Tästä syystä pienten yritysten tarpeisiin on tehty standardisarja ISO/IEC 29110. Laporte kertoi useita esimerkkejä standardisarjan hyödyistä yrityksille.

Seminaarin lopuksi pohdittiin Suomen delegaation johtajan Timo Varkoin vetämässä paneelikeskustelussa ohjelmistotuotannon ja järjestelmänkehityksen ISO-standardien hyötyjä.

Viikon kestäneeseen ISO/IEC JTC1/SC7:n kokoukseen oli ilmoittautunut runsaat 180 asiantuntijaa ympäri maailmaa 21 maasta. Eniten ilmoittautuneita oli Yhdysvalloista. Kokous pidettiin Otaniemessä Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksessa eli vanhassa TKK:n päärakennuksessa.

Ohjelmistokehityksen standardisoinnilla on tavoitteena vastata alan yhä monimutkaisempiin vaatimuksiin. Standardit käsittävät ohjelmistotuotannon eri vaiheisiin liittyviä prosesseja ja käytäntöjä.

ISO/IEC JTC1/SC7:n työtä seuraa SFS:n standardisointiryhmä SFS/SR 314.