Siirry sisältöön
17.6.2020 Uutinen

Kansanmaskeille on valmistunut eurooppalainen esistandardi

Esistandardi, CWA-asiakirja, esittää minimivaatimukset sekä kertakäyttöisille että useaan kertaan käytettäville kansanmaskeille. Tavoite on, että kansalaisille tarkoitettujen maskien turvallisuustaso olisi yhdenmukainen.

Euroopan komissio esitti toukokuun loppupuolella kiireellisen pyynnön eurooppalaiselle standardointijärjestö CENille (European Committee for Standardization) laatia esistandardi kansanmaskeille. Kansanmaskien CWA (CEN Workshop Agreement), CWA 17553:2020 Community face coverings – Guide to minimum requirements, methods of testing and use, on nyt valmistunut ja saatavilla maksutta sekä CENistä että kansallisista standardointijärjestöistä, kuten Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

Koronaviruksen vuoksi osassa Euroopan maista on annettu suosituksia kansanmaskien käytöstä, osassa se on jopa pakollista esimerkiksi liikuttaessa suljetuissa tiloissa, joissa on paljon ihmisiä, kuten ostoskeskuksissa, ruokakaupoissa ja julkisissa liikennevälineissä.

Kansanmaskeja ei luokitella henkilönsuojaimiksi eikä lääkinnällisiksi laitteiksi, joten myöskään näihin liittyvät turvallisuusvaatimuksia sisältävät standardit eivät kansanmaskeja koske. EU on pitänyt kuitenkin tärkeänä, että myös kansanmaskeille saadaan pikaisesti luotua yhdenmukainen turvallisuustaso.

Käytä oikein, valvo lapsia, älä unohda muita turvaohjeita

CWA-asiakirja sisältää minimivaatimukset sekä kertakäyttöisten että useaan kertaan käytettävien kansanmaskien suunnittelulle, valmistukselle ja testaukselle. Se myös ohjeistaa maskin oikeaoppisesta käytöstä. CWA on opastava asiakirja, joka voidaan laatia paljon nopeammalla aikataululla kuin standardi. Se ei ole velvoittava kuten eurooppalainen standardi eikä sitä tulla vahvistamaan kansallisesti jäsenmaissa.

Kansanmaskia koskevassa esistandardissa todetaan, että kansanmaskit on tarkoitettu terveille ihmisille eikä käytettäviksi oireisena tai kontaktissa oireileviin henkilöihin. Maskit eivät sovellu alle 3-vuotiaile lapsille ja 3–12-vuotiaillekin vain valvotusti. On varmistettava, että lapsi pystyy hengittämään maskin läpi. Lasten maskeissa ei saa olla kuristumisvaaraa aiheuttavia naruja. Uudelleen käytettävien maskien mukana on oltava pesuohjeet. Minimipesulämpötila on CWA:n mukaan 60 astetta, ja maskit on pestävä joka käytön jälkeen. Niitä ei saa keittää, ellei ohjeissa toisin lue. Maskeja ei saa käytön aikana siirtää pois paikoiltaan esimerkiksi leualle tai otsalle eikä niiden käytöstä huolimatta saa unohtaa muita turvaohjeita, kuten käsienpesua ja turvavälejä.

Suomella ei ohjeistusta kansanmaskien käytöstä

Esistandardi valmisteltiin Ranskan kansallisen standardointijärjestö AFNOR:in johdolla. Suomi ei ollut mukana työryhmässä, sillä siihen osallistuivat vain ne maat, joilla on jo ollut maskille oma kansallinen opas. Suomella tällaista ei ole. Suomessa kansanmaskien käytöstä on esitetty näkemyksiä sekä puolesta että vastaan eikä valtioneuvosto ole antanut suositusta niiden käytöstä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on markkinavalvontaviranomainen yleisille kulutustavaroille, ja kansanmaskit kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain alueelle. Tukes korostaa, että kansanmaskeja ei ole tarkoitettu suojaamaan käyttäjiä eivätkä ne saa olla sekoitettavissa henkilönsuojaimiin tai lääkinnällisiin laitteisiin. Ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun vastuualueille.

Lue lisää:

CENin tiedote

CWA-asiakirjoista

Kansanmaskeista ja hengityssuojaimista Tukesin sivuilla:
Hengityssuojaimet ja maskit
Tukes ohjeistaa: näin ostat kansanmaskin
ja SFS:n sivuilla:
Kangasmaskeille tulossa eurooppalainen esistandardi ennätysajassa
Koronaviruspotilaiden hoidossa tarvitaan standardien mukaisia hengityssuojaimia
Tarkkana hengityssuojaimien kanssa

Standardeista ja COVID-19-viruksesta

Lisätietoja

Antti Karppinen

Kansainvälisten asioiden johtaja
Soita: +358 40 545 2214
Viesti: antti.karppinen@sfs.fi