Siirry sisältöön
24.5.2023 Tapahtumamateriaalit

Pilvipalvelujen rooli kasvaa IT-alalla

Webinaarissamme 24.5.2023 keskusteltiin pilvipalvelualan termistöstä ja niiden käyttökohteista yrityksissä ja julkishallinnossa. Katso tallenne ja esitysmateriaalit tällä sivulla.

Pilvilaskenta on ajatusmalli, jossa mahdollistetaan verkkopohjainen pääsy skaalautuviin ja joustaviin fyysisiin tai virtuaalisiin jaettavissa oleviin resursseihin. Asiakkaat hallitsevat pilvipalveluiden resurssien käyttöä nykyisin myös itse, tarvepohjaisesti ja strategisesti.

Suomessa on käytössä kansallisia, kansainvälisiä ja hybridipilviä. Ala on ollut hyvin IT-painotteinen ja sitä on kuvailtu pitkälti englanninkielisellä termistöllä. Pilvipalveluiden yleistyessä niihin liittyvä hankintatoimi ja sääntely tarvitsevat yhtenevää kotimaista sanastoa. Julkaisemme pilvipalveluiden sanaston kaksikielisenä versiona (englanti ja suomi). Koko pilvilaskentaa käsittelevä standardisarja päivittyy samalla.

Pilvipalveluteknologioiden standardointia seuravan ryhmän SFS/SR 313 Uudet IT-alueet puheenjohtaja Tuomas Nurmela kertoi alan standardointityöstä sekä pilvipalveluliiketoiminnasta yleisemmin. Julkispuolen pilviä raotti Jarkko Elo Amazonilta (AWS).

Katso tallenne

Ohjelma

Tilaisuuden johdanto ja SFS:n esittely
Meri Valtiala, asiantuntija, SFS

Yhteinen sanasto ja sen merkitys pilvipalvelualalle. Katsaus alan standardoinnin ja pilvipalveluliiketoiminnan kehitykseen
Tuomas Nurmela, Lead Technology Advisor, Fujitsu

Pilvipalveluliiketoiminta julkisella sektorilla Suomessa
Jarkko Elo, Senior Account Manager, Education & Research, Amazon AWS

Lisätietoja

Meri Valtiala

Asiantuntija
Soita: +358 50 5634 356
Viesti: meri.valtiala@sfs.fi