Siirry sisältöön
17.3.2023 Blogi
Marjo-Rita Juntunen

Standardeilla kohti ihanneyhteiskuntaa

Dystopia eli utopian vastakohta on minulle hallitsemattomuutta, kasautuvaa epätasa-arvoa, toivottomuutta sekä turvattomuutta – ongelmia, joiden ratkaisemisessa standardit voivat auttaa. Utopiat taas ovat jotain tavoiteltavaa, ihanteista rakentuvaa. Haluatko sinä mukaan rakentamaan todenmukaista utopiaa? Standardeilla se käy!

Utopia tarkoittaa paitsi mahdotonta haavekuvitelmaa myös tulevaisuuden ihanneyhteiskuntaa. Utopioiden avulla hahmotetaan ihanteellista tulevaisuutta. Lähtökohtaisesti utopioiden tarkoitus ei ole edes olla totta, mutta niistä kerätään palasia ja osia, joiden tarkoitus on kehittää ja rakentaa nykyistä yhteiskuntaa kohti parempaa. Ihmisillä on synnynnäinen tarve luoda ja tehdä ja pyrkiä kehittämään ympäröivää todellisuutta.

Minun tavoittelemaani utopiaani kuuluvat ainakin tasa-arvo, yhdenmukaisuus, turvallisuus ja kestävä maailmankuva. Näiden onnistunut toteutus vaatii useita eri tekoja ja toimia yhteiskunnan eri osa-alueilta, organisaatioilta ja vallanpitäjiltä. Yksi keino on kuitenkin jo meidän käsissämme – standardit.

Ihanneyhteiskuntaa rakennetaan yhdessä, standardit apuna

Standardien tarkoitus on lisätä laatua, turvallisuutta ja yhdenmukaisuutta. Ne helpottavat arkea, organisaatioiden toimintaa ja yhteistyötä, puhumattakaan standardien mukanaan tuomista globaaleista ja kansallisista vaikutuksista. On siis jopa itsestään selvää, että standardeilla on merkittävä osansa ihanteellisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Standardeilla on merkittävä osansa ihanteellisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Standardoinnissa työtä tehdään yhdessä asiantuntijoiden kanssa, ja standardointi auttaa työhön osallistuvia tulemaan yhteen ja kohtaamaan. Eri organisaatioiden toiminnoista tunnistetaan yhteiset tavoitteet, joita lähdetään edistämään standardien avulla. Tarkoitus on luoda konsensus siitä, miten standardit palvelevat kaikkia mahdollisimman hyvin ja jouhevasti.

Standardit pitävät mukana digitalisaation vauhdissa

On erityisen mielenkiintoista työskennellä IT-standardien parissa. Digitalisaatio läpäisee yhteiskunnan keskeiset toiminnot jo nyt – ja entistä vahvemmin tulevaisuudessa.

Digitalisaatio sitoo mukaansa yhteiskunnan eri toiminnot. Sekä ilmiöt että standardit kertovat maailman nykytilasta ja auttavat ennakoimaan tulevaisuutta.

Hyviä esimerkkejä digitalisaation mukanaan tuomista tarpeista, joihin standardeilla on vastattu, ovat tietosuojakäytänteet, jakamistalouden huomioiminen laitteiden kehittämisessä, resurssitehokkaat datakeskukset tai vaikka terveydenhuoltoa koskevat applikaatiot. Aikoinaan nämä kaikki ovat voineet olla pelkkiä hahmotelmia, tulevaisuuden kuvia, mutta nyt ne ovat täällä ja ratkaisuja, toimintatapoja ja sääntöjä laaditaan koko ajan.

Standardointi on siis tunnistettujen tarpeiden toteutumista tänään – tulevaisuutta!

Henkilökuvaaa korvaava hahmo

Marjo-Rita Juntunen

Kirjoittaja työskentelee IT-standardoinnin asiantuntijana SFS:ssä.