Siirry sisältöön

Kuluttajien edustajia tarvitaan standardisoinnissa

Standardisoinnissa tapahtuu koko ajan, ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia standardeja, joista osa koskee myös kuluttajia. Siksi on tärkeää saada kuluttajien edustajien ja kansalaisjärjestöjen näkemykset mukaan standardisointityöhön.

Miten kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen edustajat voivat osallistua standardisointiin ja saada näkemyksensä esille?

Standardisoinnissa tarvitaan kaikkia sidosryhmiä – valmistajia, maahantuojia, käyttäjiä, kauppaa, viranomaisia, tutkimus- ja testauslaitoksia, työmarkkinajärjestöjä – sekä kuluttajien edustajia ja kansalaisjärjestöjä.

Kun aihe, johon halutaan vaikuttaa, on työn alla joko eurooppalaisessa (CEN, CENELEC) tai maailmanlaajuisessa (ISO, IEC) standardisoinnissa, perustetaan Suomeen seurantaa ja vaikuttamista varten kansallinen standardisointiryhmä. Ryhmään pääsevät kaikki halukkaat mukaan, ja niihin yritetään saada mahdollisimman kattava edustus eri sidosryhmistä. Kuluttajanäkökulmaa edustavista asiantuntijoista on ryhmissä pulaa.

Mitä osallistuminen vaatii ja mitä hyötyä siitä on?

Osallistuminen kansalliseen standardisointiryhmään vaatii hieman aikaa: kokouksia on vuodessa 2–5. Kokouksiin osallistumalla, mahdollista taustatyötä tekemällä ja lausuntoehdotuksia kirjoittamalla voit vaikuttaa tulevan standardin sisältöön.

Miten saada ajankohtaista tietoa standardisointihankkeista, joihin kaivataan kuluttajien näkökulmaa?

Ryhmissä, joissa erityisesti kaivataan kuluttajien edustusta, valmistellaan standardeja esimerkiksi ergonomiasta, hoivapalveluista, sähköautoista, lastenvaatteista tai muista kuluttajille tärkeistä asioista.

Tietoa saat osallistumalla seminaareihin, webinaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, joita järjestämme yhdessä Kuluttajaliiton ja kuluttajastandardisointiryhmän kanssa vuosittain.

Kuluttaja-asioiden standardisoinnin koordinaatioryhmä toimii yhteistyöfoorumina kuluttaja-asioita käsittelevien organisaatioiden ja SFS:n sekä sen toimialayhteisöjen välillä. Ryhmä seuraa ja edistää kuluttajanäkökulman esiintuomista eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa standardisoinnissa.