Siirry sisältöön

Kuluttajien edustajia tarvitaan standardoinnissa

Standardoinnissa tapahtuu koko ajan, ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia standardeja, joista osa koskee myös kuluttajia. Siksi on tärkeää saada kuluttajien edustajien ja kansalaisjärjestöjen näkemykset mukaan standardointityöhön.

Miten kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen edustajat voivat osallistua standardointiin ja saada näkemyksensä esille?

Standardoinnissa tarvitaan kaikkia sidosryhmiä – valmistajia, maahantuojia, käyttäjiä, kauppaa, viranomaisia, tutkimus- ja testauslaitoksia, työmarkkinajärjestöjä – sekä kuluttajien edustajia ja kansalaisjärjestöjä.

Kun aihe, johon halutaan vaikuttaa, on työn alla joko eurooppalaisessa (CEN, CENELEC) tai maailmanlaajuisessa (ISO, IEC) standardoinnissa, perustetaan Suomeen seurantaa ja vaikuttamista varten kansallinen standardointiryhmä. Ryhmään pääsevät kaikki halukkaat mukaan, ja niihin yritetään saada mahdollisimman kattava edustus eri sidosryhmistä. Kuluttajanäkökulmaa edustavista asiantuntijoista on ryhmissä pulaa.

Mitä osallistuminen vaatii ja mitä hyötyä siitä on?

Osallistuminen kansalliseen standardointiryhmään vaatii hieman aikaa: kokouksia on vuodessa 2–5. Kokouksiin osallistumalla, mahdollista taustatyötä tekemällä ja lausuntoehdotuksia kirjoittamalla voit vaikuttaa tulevan standardin sisältöön.

Miten saada ajankohtaista tietoa standardointihankkeista, joihin kaivataan kuluttajien näkökulmaa?

Ryhmissä, joissa erityisesti kaivataan kuluttajien edustusta, valmistellaan standardeja esimerkiksi ergonomiasta, hoivapalveluista, sähköautoista, lastenvaatteista tai muista kuluttajille tärkeistä asioista.

Tietoa saat osallistumalla seminaareihin, webinaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, joita järjestämme yhdessä Kuluttajaliiton ja kuluttajastandardointiryhmän kanssa vuosittain.

Kuluttaja-asioiden standardoinnin koordinaatioryhmä toimii yhteistyöfoorumina kuluttaja-asioita käsittelevien organisaatioiden ja SFS:n sekä sen toimialayhteisöjen välillä. Ryhmä seuraa ja edistää kuluttajanäkökulman esiintuomista eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa standardoinnissa.