Siirry sisältöön
29.11.2021 Uutinen

Eurooppalainen standardointi vauhdittaa vihreää ja digitaalista kasvua

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC tukevat Lontoon julistusta, jonka maailmanlaajuinen standardointijärjestö ISO allekirjoitti syyskuussa Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden edistämiseksi. Suomen Standardisoimisliitto on sekä ISOn että CENin jäsen ja on sitoutunut työskentelemään tiiviisti järjestöjen yhteisten tavoitteiden hyväksi.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen, siihen sopeutuminen sekä vihreän talouden ja digitalisaation vauhdittaminen vaativat yhteistyötä niin Euroopan tasolla kuin globaalisti. CEN ja CENELEC tekevät tiivistä yhteistyötä ISOn ja IEC:n, eri sidosryhmien sekä kumppaneiden kanssa, jotta standardeilla pystytään tehokkaasti edistämään vihreää ja digitaalista siirtymää. Yhä tiivistyvä yhteistyö ISOn kanssa takaa myös sen, että globaali standardointi huomioi eurooppalaisia näkökulmia ja tukee näin ollen Euroopan kilpailukykyä.

”Ilmasto ja ympäristö vaativat pikaisia toimia. Standardien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, kestävässä kehityksessä sekä taloudellisessa ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa on keskeinen”, korostaa Suomen Standardisoimisliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

“Standardien avulla pystytään jakamaan innovatiivisia ja ilmastomyönteisiä ratkaisuja globaalilla tasolla. Tästä yhtenä esimerkkinä on suomalaisten asiantuntijoiden johdolla valmisteltu ja tänä vuonna julkaistu datakeskusten energiatehokkuutta edistävä standardi. Se auttaa datakeskuksia leikkaamaan niin hiilidioksidipäästöjään kuin kustannuksiaankin”, Vänskä jatkaa.

Yhteistyöllä kestävyyttä ja kilpailukykyä

Vihreä ja digitaalinen siirtymä on CENin ja CENELECin vuoteen 2030 ulottuvan strategian keskiössä. Järjestöt korostavat, että standardeilla on merkittävä asema Euroopan vihreän kehityksen ohjelman Green Dealin toteuttamisessa. Sitoutuminen ilmastotavoitteiden ja kestävän talouden huomioon ottamiseen antaa konkreettisen suunnan myös eurooppalaiselle standardointityölle.

Eurooppalaisen ja globaalin standardointikentän yhteistyön tuloksena pystytään tarjoamaan työkaluja, joiden avulla yritykset voivat toimia kestävästi sekä menestyä markkinoilla. Ilman ilmastomyönteisiä standardeja teollisuuden ja elinkeinoelämän on mahdotonta saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi puhtaasta ja edullisesta energiasta, kiertotaloudesta tai vaikkapa kestävästä ja älykkäästä liikkumisesta.

SFS:n tavoitteet yhdenmukaiset kansainvälisen standardoinnin kanssa

Maailmanlaajuinen standardointijärjestö ISO allekirjoitti niin kutsutun Lontoon julistuksen 24.9.2021. CEN ja CENELEC asettuivat tukemaan julistusta vuosikokouksessaan 25.11.2021. Lontoon julistuksella standardointijärjestöt esittävät vahvan tukensa Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteille ja korostavat, että standardit ovat ratkaisevassa asemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Suomen Standardisoimisliitto on sekä ISOn että CENin jäsen ja on sitoutunut toimimaan järjestöjen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen sekä tehokkaamman ja turvallisemman maailman rakentaminen standardien avulla on kirjattu myös SFS:n vuonna 2021 alkaneen strategiakauden tavoitteisiin.

Lue myös:

Standardointijärjestöt sitoutuvat torjumaan ilmastonmuutosta

SFS ry:n strategia

CEN and CENELEC Strategy 2030

ISO Strategy 2030