Siirry sisältöön
30.10.2020 Uutinen

Kestävä kaupunkikehitys on elintärkeää, myös Suomessa

31. lokakuuta vietettävä YK:n maailman kaupunkien päivä haluaa nostaa esiin kaupunkien arvostuksen. Kaupunkien merkitys tunnetaan myös standardointikentällä: kestävän kaupunkikehityksen standardoinnissa kehitetään standardeja nimenomaan kaupunkien ja kuntien tarpeisiin.

Maailman kaupunkien päivän tavoitteena on kiinnittää maailmanlaajuista huomiota kaupungistumiseen sekä lisätä kansainvälistä yhteistyötä kaupungistumisen haasteisiin vastaamiseksi ja kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Kaupunkien ja kuntien rooli hyvien elinolojen turvaajina ja palvelujen ylläpitäjinä on elintärkeä maailmassamme lisääntyvien epävarmuuksien keskellä. Tarvitsemme vahvoja, yhtenäisiä ja uudistumiskykyisiä kaupunkeja myös kriisien, kuten koronaviruspandemian, aikana.

Standardeilla työkaluja kestävään kaupunkikehitykseen

Koronakriisi ei ole ainoa uhkamme. Sen lisäksi muun muassa ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat muuttoliikkeet, kaupungistuminen ja väestön vanheneminen luovat haasteita kaupungeille ja kunnille. Tarvitsemme kestävää kaupunkikehitystä.

Maailmanlaajuisen standardoinnin lisäksi kestävän kaupunkikehityksen standardointityö on tänä vuonna käynnistynyt myös Euroopassa. Työn tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen tavoitteita, kuten resurssien vastuullista käyttöä, ympäristön suojelua ja kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Laadittavat standardit antavat kaupungeille työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden ja ohjelmien toimeenpanoon ja seurantaan.

Suomalaisten kaupunkien ja kuntien edustajien osallistuminen eurooppalaisten standardien kehittämiseen on tärkeää, jotta siinä tulee huomioiduksi suomalaisten näkökulmat ja tarpeet. Valmistuttuaan eurooppalaiset standardit on vahvistettava kaikissa Euroopan maissa, myös Suomessa. Niiden käyttö on kuitenkin vapaaehtoista.

Kemi on vienyt kestävää kehitystä eteenpäin standardin avulla

Kemin kaupunki on jo vuosia halunnut tehdä systemaattista ympäristötyötä ja on ottanut siihen avuksi ympäristöstandardin ISO 14001. Vuonna 2019 Kemille myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ensimmäisenä mannersuomalaisena kuntana.

Standardi on antanut konkreettista apua kestävän kehityksen edistämiseen kaupunkiorganisaatiossa. Se on tuonut toimintaan järjestelmällisyyttä sekä poikkihallinnollista yhteistyötä ja koordinointia. Kemin kaupungin standardinmukainen toiminta on osoittanut, että on mahdollista sovittaa yhteen ympäristöllisesti kestävä toiminta, resurssitehokkuus ja taloudellisuus.

Kaupunkien ja kuntien erityistarpeet huomioon

Standardi ISO 14001 – kuten muutkin maailmanlaajuisen standardointijärjestö ISOn johtamisen standardit – soveltuu minkä tahansa organisaation käyttöön. Kestävän kaupunkikehityksen eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa standardointityössä pohditaan erityisesti kuntien ja kaupunkien tarpeita ja laaditaan niihin vastaavia standardeja.

Maailmasta on tullut kaiken kaikkiaan ennakoimattomampi. Standardeista saa työkaluja ennakoinnin ja varautumisen parantamiseksi, onpa kyse sitten ilmastonmuutoksesta, kyberturvallisuudesta tai toiminnan jatkuvuuden hallinnasta kriisi- ja uhkatilanteissa. Kaupunkien ja kuntien toimintojen tueksi on saatavilla ja valmisteilla standardeja, joihin voi vaikuttaa tulemalla mukaan standardointityöhön.

World Cities Day
Kestävän kaupunkikehityksen standardisointi Euroopassa vahvistuu
Kemi hakee vetovoimaa ympäristöstandardista
Tietoa standardeista kuntatoimijoille

Lisätietoja

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi