Siirry sisältöön
15.4.2020 Uutinen

Ketterän kehittämisen standardeja laatimassa

Ketterän kehittämisen standardit ovat osa ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardointia, johon Suomessa osallistuu SFS:n standardointiryhmä SR 314. Se osallistuu alan kansainväliseen standardointiin ISOn ja IEC:n yhteisessä komiteassa JTC 1/SC 7 Software and systems engineering.

Ketterä kehittäminen (Agile) on ehdotonta valtavirtaa etenkin ohjelmistokehityksessä. Sen läheinen aihepiiri on DevOps, jossa kehittäminen on yhdistetty IT-pohjaisen palvelun tuottamiseen. Parhaillaan on työn alla suuren joukon Agile & DevOps -käytäntöjen yksilöinti. Se selkiyttää osaltaan myös aihepiirin sekavaa käsiteviidakkoa. Agile & DevOps vaatii myös koeteltujen kehitys- ja elinkaarimallien täydentämistä nykytilaa vastaavaksi. Siksi tarvitaan työtä jo julkaistujen standardien sovittamiseksi ja ohjeistamiseksi ketterän ajattelun maailmaan.

Toinen ajankohtainen aihepiiri on järjestelmien kokonaisuus (Systems of Systems, SoS). Suhteellisen itsenäiset järjestelmät pitää saada toimimaan yhdessä samaan aikaan kun ne toimivat luotettavasti myös erikseen.

Ohjelmisto- ja järjestelmätuotteen laadun mittaus on yksi pitkäaikaisista standardoinnin kohteista. Tulokset on julkaistu brändinimellä SQUARE ja ne muodostavat ISO/IEC 250xx-standardiperheen. Laatu on jäsennelty tekemisen aikaiseen ja käytön aikaiseen laatuun sekä tiedon ja palvelun laatuun. Toinen pitkäaikainen aihepiiri koostuu ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen elinkaarimalleista. Valmistuneista standardeista on tehty toimialakohtaisia sovituksia Suomessakin esimerkiksi ydinvoimateollisuuden tarpeisiin.

Lue lisää ryhmän SR 314 toiminnasta. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan!

Kysy lisää

Meri Valtiala

Asiantuntija
Soita: +358 50 5634 356
Viesti: meri.valtiala@sfs.fi