Siirry sisältöön
15.4.2020 Uutinen

Ketterän kehittämisen standardeja laatimassa

Ketterän kehittämisen standardit ovat osa ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardisointia, johon Suomessa osallistuu SFS:n standardisointiryhmä SR 314. Se osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ISOn ja IEC:n yhteisessä komiteassa JTC 1/SC 7 Software and systems engineering.

Ketterä kehittäminen (Agile) on ehdotonta valtavirtaa etenkin ohjelmistokehityksessä. Sen läheinen aihepiiri on DevOps, jossa kehittäminen on yhdistetty IT-pohjaisen palvelun tuottamiseen. Parhaillaan on työn alla suuren joukon Agile & DevOps -käytäntöjen yksilöinti. Se selkiyttää osaltaan myös aihepiirin sekavaa käsiteviidakkoa. Agile & DevOps vaatii myös koeteltujen kehitys- ja elinkaarimallien täydentämistä nykytilaa vastaavaksi. Siksi tarvitaan työtä jo julkaistujen standardien sovittamiseksi ja ohjeistamiseksi ketterän ajattelun maailmaan.

Toinen ajankohtainen aihepiiri on järjestelmien kokonaisuus (Systems of Systems, SoS). Suhteellisen itsenäiset järjestelmät pitää saada toimimaan yhdessä samaan aikaan kun ne toimivat luotettavasti myös erikseen.

Ohjelmisto- ja järjestelmätuotteen laadun mittaus on yksi pitkäaikaisista standardisoinnin kohteista. Tulokset on julkaistu brändinimellä SQUARE ja ne muodostavat ISO/IEC 250xx-standardiperheen. Laatu on jäsennelty tekemisen aikaiseen ja käytön aikaiseen laatuun sekä tiedon ja palvelun laatuun. Toinen pitkäaikainen aihepiiri koostuu ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen elinkaarimalleista. Valmistuneista standardeista on tehty toimialakohtaisia sovituksia Suomessakin esimerkiksi ydinvoimateollisuuden tarpeisiin.

Ryhmän SR 314 puheenjohtaja on TkL Risto Nevalainen FISMA ry:stä ja sihteerinä toimii asiantuntija Mikko Huttunen SFS:stä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan, kysy lisää!