Siirry sisältöön
4.3.2024 SFS:n standardointityö

Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen lisätty ISOn hallintajärjestelmästandardeihin

Kansainvälinen standardointijärjestö ISO on julkaissut 23.2.2024 useisiin hallintajärjestelmästandardeihin muutoksen, joka varmistaa, että organisaatiot ottavat huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset toiminnalleen.

Muutos koskee kaikkiaan 31 hallintajärjestelmästandardia mukaan lukien ISO-standardit laadunhallintajärjestelmille (ISO 9001), ympäristöjärjestelmille (ISO 14001), työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmille (ISO 45001) ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmille (ISO 27001).

Muutos vahvistaa ilmastonmuutoksen riskienhallintaa

Muutos lisää standardin vaatimuksiin kaksi uutta virkettä. Lisäyksellä painotetaan, että organisaation on tarpeen tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia sen kykyyn saavuttaa hallintajärjestelmältä halutut tulokset.

Ensimmäinen lisätty virke edellyttää organisaation määrittävän, onko ilmastonmuutos merkityksellinen asia organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtämisen kannalta. Toinen uusi virke täydentää sidosryhmien tarpeiden ja odotusten määrittämistä ja huomauttaa, että olennaisilla sidosryhmillä voi olla ilmastonmuutokseen liittyviä vaatimuksia.

Näillä uusilla lisäyksillä varmistetaan, että ilmastonmuutos huomioidaan kaikissa organisaatioissa hallintajärjestelmän suunnittelussa ja käyttöönotossa. ISO-standardeihin on aiemminkin sisältynyt vaatimus, että organisaatio tarkastelee kaikkia hallintajärjestelmän aihepiiriin kuuluvia riskejä ja mahdollisuuksia. Näin ollen ilmastonmuutos on jo otettu huomioon monien organisaatioiden hallintajärjestelmissä.

Ilmastonmuutos on organisaation toimintaympäristöön vaikuttava ulkoinen tekijä, jota on tarkasteltava kyseisen hallintajärjestelmän näkökulmasta. Esimerkiksi vaikutus laadunhallintajärjestelmään voi olla hyvin erilainen kuin työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään. Ympäristöjärjestelmään on luonnollisesti kuulunut ilmastonmuutokseen liittyvien ympäristöriskien ja ympäristönäkökohtien tarkastelu.

ISO on sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön

Ilmastonmuutosta koskeva täydennys sisältyy jatkossa kaikkiin uusien hallintajärjestelmästandardien vaatimuksiin osana ISOn hallintajärjestelmästandardien yhteistä rakennetta. Lisäys tukee ISOn sitoumusta ilmastonmuutoksen torjuntaan.

ISOn vuosikokouksessa 24.9.2021 kansalliset jäsenjärjestöt allekirjoittivat Pariisin ilmastosopimusta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tukevan yhteisen julistuksen. Tämä niin kutsuttu Lontoon julistus korostaa standardien merkitystä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Muutosjulkaisut (Amendment) ovat saatavilla maksutta SFS-kaupassa (sales.sfs.fi) kullekin hallintajärjestelmästandardille. Ne löytyvät muutosjulkaisun nimellä Climate action changes.

Kysy lisää

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi

Lisää aiheesta

ISO’s climate commitment

Standardointijärjestöt sitoutuvat torjumaan ilmastonmuutosta

Eurooppalainen standardointi vauhdittaa vihreää ja digitaalista kasvua