Siirry sisältöön
9.7.2021 Uutinen

Eurooppalaiset standardit tukevat Slovenian EU-puheenjohtajakauden tavoitteita

Vaikka koronaviruspandemia ei ole vielä ohi, Euroopassa ahkeroidaan talouden ja kilpailukyvyn elvyttämiseksi. Heinäkuussa alkaneen Slovenian EU-puheenjohtajakauden tavoitteena on selviytymiskykyinen, vihreä ja digitaalisesti vahva Eurooppa. Tavoitteen saavuttamisessa merkittävää roolia näyttelevät eurooppalaiset standardit.

Slovenia aloitti 1. heinäkuuta puolivuotisen kautensa Euroopan unionin puheenjohtajamaana. Kauden teemana on Euroopan toipuminen koronapandemiasta, mihin tarvitaan kaikkien EU-maiden pitkäjänteistä yhteistyötä. Tätä kuvastaa myös puheenjohtajuuskauden motto Yhdessä. Selviytymiskykyinen. Eurooppa.

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC muistuttavat, että eurooppalaiset standardit – EU:n sisämarkkinoiden peruspilarit – ovat tehokkaita työkaluja Euroopan talouden toipumiseen ja vahvistamiseen. Eurooppalaiset standardit tukevat maanosamme strategista ja teknologista itsenäisyyttä. Jo koronapandemian hoidossa standardit näyttivät voimansa monin eri tavoin, ja nyt niitä hyödynnetään koronan jälkeiseen aikaan siirryttäessä.

Slovenian puheenjohtajakauden alkaessa CEN, CENELEC ja Slovenian standardointijärjestö SIST nostavat esiin seuraavat viisi aihealuetta, joilla eurooppalaisista standardeista on erityistä hyötyä:

Terveys

CEN ja CENELEC osallistuivat koronapandemian alkaessa etulinjassa kriisitilanteen hoitoon. Järjestöt tarjosivat tärkeimpiä eurooppalaisia standardeja maksutta käyttöön muun muassa terveydenhuollon alalle ja laativat ennätysajassa esistandardin kangasmaskeille.

Molemmat järjestöt ovat sitoutuneet lisäämään Euroopan strategista autonomiaa terveydenhuollon alalla ja parantamaan terveyden hätätilanteisiin varautumista ja reagointia edistämällä HERAn eli terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisen perustamista.

Digitaalinen Eurooppa

CEN ja CENELEC ovat sitoutuneet auttamaan Eurooppaa uusien tekniikoiden, kuten tekoälyn, esineiden internetin ja 5G:n, hyödyntämisessä ja vähentämään niiden käyttöön liittyviä riskejä. Tavoitteena on luoda Eurooppaan toimivat digitaaliset palvelumarkkinat. Näiden tavoitteiden saavuttamista tukevat alan standardeja luovat tekniset komiteat, esimerkiksi CEN-CLC/JTC 19 lohkoketjuille ja DLT:lle sekä CEN/CLC/JTC 13 kyberturvallisuudelle ja eettiselle tekoälylle.

Vihreä Eurooppa

Eurooppalainen standardointi tukee pitkän aikavälin vihreää siirtymää. CEN-CENELEC Strategic Advisory Body for Environment (SABE) ja CENELEC/TC 111X perustettiin varmistamaan, että ympäristönäkökohdat otetaan aina huomioon standardointityössä. Lisäksi CEN ja CENELEC ovat julkaisseet linjanvedon siitä, miten standardit tukevat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoitteita.

Pk-yritysten toiminnan turvaaminen

Pk-yritykset ovat tärkeä osa Euroopan taloutta: ne edustavat 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä ja vastaavat yli puolesta Euroopan BKT:stä. Pk-yritykset ovat kärsineet koronasta rankimmin, ja Euroopan talouden elpymiselle näiden yritysten tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.

Eurooppalaiset standardit auttavat pk-yrityksiä lisäämään tuottavuutta ja pääsemään laajemmille markkinoille. Tästä syystä CEN, CENELEC ja niiden kansalliset jäsenet pyrkivät parantamaan pk-yritysten osallistumista standardointityöhön ja toimittamaan niille tietoja, työkaluja ja tukea oikeudenmukaisen ja osallistavan elpymisen edistämiseksi koko Euroopassa.

Turvallinen matkailu

Kesällä Euroopan matkailua halutaan käynnistää uudelleen. Koronapandemia on iskenyt erityisen rajusti matkailu- ja ravintola-alalle. Niinpä matkailun nopea mutta turvallinen avaaminen on Euroopan tärkeimpiä tavoitteita. Tavoitteen tukemiseksi CEN on julkaissut Safety Seal -leiman , joka voi parantaa matkailualan turvallisuusmenettelyjä ja lisätä matkailijoiden luottamusta kohteen turvallisuuteen.

Lue lisää aiheesta CENin ja CENELECin tiedotteesta.

Lue myös:

Standardointi tukee Portugalin EU-puheenjohtajakauden tavoitteita

Standardoinnilla turvallisempi, kestävämpi ja kilpailukykyisempi Eurooppa

SFS ry:n strategia