Siirry sisältöön
6.2.2019 Uutinen

Suomen johdolla reilulle datataloudelle yhteiset tekniset vaatimusmäärittelyt Eurooppaan

IHAN - Ihmislähtöinen datatalous on Sitran hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. Hanke pyrkii saamaan ihmiset tietoisemmiksi oikeuksistaan ja antamaan työkaluja omien tietojen hallintaan verkossa.

SFS osallistuu hankkeessa IHAN-arkkitehtuurin tärkeimpien konseptien teknisten vaatimusmäärittelyjen laadintaan. Vaatimusmäärittelystä tehdään eurooppalainen CWA-dokumentti (CEN Workshop Agreement), joka on standardointiprosessin kevyin julkaisu.

Tammikuussa 2019 pidettiin CWA-työryhmän kick-off, johon osallistui lähes 20 asiantuntijaa. Työ jakautuu kolmeen osaan ja työskentelykieli on englanti:

  1. Data Identifiers
  2. Consent Management
  3. Distributed Log System

Työ alkaa varsinaisesti 14.2.2019, jolloin työpajassa käsitellään ensimmäistä osaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Markus Kalliola Sitrasta ja sihteerinä Elina Huttunen SFS:stä. Jäsenyys on avoin kaikille ja osallistuminen on maksutonta; mukaan voi ilmoittautua työryhmän sihteerille (etunimi.sukunimi@sfs.fi). CWA-dokumentti valmistunee vuoden 2019 loppuun mennessä.

CWA on vapaamuotoinen asiakirja, jonka laatii sitä varten perustettu työryhmä. CWA:n laadinta kestää noin vuoden, joten se valmistuu nopeammin kuin standardi, mutta sillä ei ole eurooppalaisen standardin statusta. CWA-dokumentin pohjalta voidaan ehdottaa normaalin prosessin mukaista standardin laadintaa.

Lue lisää:

Lisätietoa

Elina Huttunen

Standardointijohtaja (vanhempainvapaalla)
Soita: +358 40 356 8003
Viesti: elina.huttunen@sfs.fi