Siirry sisältöön
29.9.2022 Uutinen

EU vauhdittaa tekoälyn eurooppalaista standardisointia – Suomi tukee työtä omilla vahvuuksillaan

Tekoälyn eurooppalainen standardisointi otti kesällä merkittävän askeleen eteenpäin, kun eurooppalaiset standardisointijärjestöt CEN ja CENELEC hyväksyivät EU-komission pyynnön tekoälyn standardisoimiseksi. Tekoälyn standardisoinnilla EU pyrkii varmistamaan kilpailukykynsä tekoälyn kansainvälisellä kentällä eurooppalaisista lähtökohdista. Standardisointityön odotetaan valmistuvan lokakuussa 2024 samaan aikaan EU:n tekoälysäädöksen (AI Act) kanssa.

EU kokee jääneensä jälkeen globaalin teknologian kilpajuoksussa ja pyrkii nyt tiiviimpään dialogiin alan vahvojen yritysten kanssa. Kilpailukykynsä vahvistamiseksi EU:n komissio asetti vuonna 2017 HLEGin eli asiantuntijapaneelin muotoilemaan eurooppalaiset tekoälyn suuntaviivat. Niiden ohjaamana on jo kehitetty eri maiden kansallisia tekoälystrategioita, tuotekehitystä ja lainsäädäntöä Euroopassa. Nyt EU:n komission asettama standardisointipyyntö mahdollistaa sekä standardien että lainsäädännön valmistelun rinta rinnan. Päätös on merkittävä tekoälyn yhteiseurooppalaisen kehittämisen vauhdittamiseksi nopeasti muuttuvalla alalla.

CEN ja CENELEC hyväksyivät komission standardisointipyynnön muutamin tarkennuksin, jotka koskevat erityisesti kuluttajansuojaa ja osallisuutta. Koska tekoälyn etiikka ja lainsäädäntö ovat vasta muotoutumassa, on tärkeää, että alan standardien laadinnassa korostetaan kuluttajansuojaa ja osallisuutta alusta alkaen. Standardisointipyyntö onkin edistysaskel turvallisen ja luotettavan eurooppalaisen tekoälyn määrittelyyn.

Suomella on monia vahvuuksia tekoälyn standardisointiin

Suomen kilpailukykyvahvuuksia ovat erityisesti innovaatiot ja IT-osaaminen. SFS toimii linkkinä maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten standardisointiprosessien ja alan kehityksen välillä – ja saa jatkuvasti kyselyitä startup-yrityksiltä yksittäisiin tuotekehitysprosesseihin liittyvistä standardeista. Monesti onkin kiinnostavaa seurata, miten olemassa olevat standardit tukevat tuotekehitystoimintaa.

“Tekoäly on kehittäjiensä summa. Tästä syystä tekoälyn standardisointiryhmään on alusta lähtien toivotettu tervetulleiksi alan johtavien tutkijoiden, yritysten ja etujärjestöjen lisäksi myös etiikan asiantuntijoita, opiskelijoita, lapsi- ja nuorisotyön asiantuntijoita, palvelumuotoilijoita sekä muita järjestöjä ja alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Alalla julkaistiin juuri ensimmäinen kansainvälisesti hyväksytty tekoälyn yleiskuvaus. Yhteistyön tuloksena saimme siihen mukaan näkemyksemme tekoälyn läpinäkyvyydestä”, sanoo puheenjohtaja Cristina Andersson kansainvälistä tekoälyn standardia seuraavasta suomalaisesta standardisointiryhmästä SR 315 Tekoäly.

SFS kannustaa kansainvälisen standardisointiohjeistuksen mukaisesti erilaisia organisaatioita ja asiantuntijoita osallistumaan standardien valmisteluun eri alojen standardisointiryhmissä. Suomesta on osallistuttu tekoälyn maailmanlaajuiseen standardisointityöhön vuodesta 2018.

Sanastotyöpaja tekoälyn standardisoinnista

Tekoälyn eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen standardisoinnin lisäksi SR 315 valmistelee suomalaista tekoälyn sanastoa. Työ alkaa 7.11. webinaarilla, johon kutsutaan mukaan standardisointiyhteisöjen lisäksi laajasti sanastotyön asiantuntijoita, oppilaitosten edustajia ja eri tekoälyjä hyödyntävien alojen edustajia.

Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu mukaan tapahtuman sivulla.