Siirry sisältöön
10.5.2024 Uutinen

Suomi käyttää vaikutusvaltaansa eurooppalaisessa standardoinnissa – nostureita standardoidaan nyt suomalaisten johdolla

Eurooppalaisten standardien laadinta tapahtuu teknisissä komiteoissa, joita johtaa sihteeristö. Suomi äänestettiin komitean CEN/TC 147 Nosturit – Turvallisuus sihteeristömaaksi 30.1.2024. Suomen vaikutusvallan kasvu nosturien standardoinnissa auttaa pitämään maamme kehityksen eturintamassa alalla, jonka bisnesvaikutus on merkittävä. Esimerkiksi vuonna 2022 nostureita vuokrattiin Suomessa useiden satojen miljoonien eurojen arvosta.

Teknisen komitean sihteeristö koostuu sihteeristä ja puheenjohtajasta. CEN/TC 147 Nosturit -komitean sihteeriksi on valittu METSTAn eli Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistyksen asiantuntija tohtori Frans Nilsén ja puheenjohtajaksi on ehdolla Konecranesin standardoinnista vastaava johtaja Hannu Lindfors.

”Kansainvälinen standardointi on reitti globaaleille markkinoille. Kansainvälisessä kilpailussa voimme menestyä vain kehittämällä jatkuvasti toimintaamme ja tuotteitamme. Standardointityöhön osallistumalla ja sitä ohjaamalla meillä on näköalapaikka tekniikan ja lainsäädännön kehitykseen ja samalla saamme kullanarvoista ymmärrystä standardien taustoista, tulkinnoista ja soveltamisesta käytännön tasolla”, sanoo puheenjohtajaehdokas Hannu Lindfors.

CEN eli European Committee for Standardization on EU- ja EFTA-maiden standardointijärjestö, jossa eurooppalaisia standardeja laaditaan yli 300 teknisessä komiteassa. Näiden komiteoiden sihteeristöjä Suomella on nyt neljä. Komiteat koostuvat eri alojen kansainvälisistä asiantuntijoista.

Teknisessä komiteassa vaikutetaan eri toimialojen kehitykseen

Standardit laaditaan aina yhteistyössä ja konsensusperiaatteen mukaisesti. Sihteeri ja puheenjohtaja johtavat komitean toimintaa. Sihteeristömaalla on siten mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä asioita komitean standardoinnissa priorisoidaan.

Standardointityöhön osallistumalla ja sitä ohjaamalla meillä on näköalapaikka tekniikan ja lainsäädännön kehitykseen.

Hannu Lindfors

Sihteeristö tarkoittaa siis suurempaa vaikutusvaltaa komiteassa ja mahdollistaa pitkäjänteisen strategisen vaikuttamisen alan standardeihin.

Standardointiin kannattaa osallistua aina, kun haluaa vaikuttaa oman alansa kehitykseen ja kilpailun suuntaan. Esimerkiksi nosturistandardeja hyödynnetään hyvin monilla eri aloilla, kuten teatteritekniikassa, talojen rakentamisessa sekä öljy- ja metsäteollisuudessa.

CEN/TC 147 Nosturit – Turvallisuus -komitean vastuulla olevat standardit käsittelevät laaja-alaisesti nosturien turvallista suunnittelua, testausta ja käyttöä. Standardit koskevat myös erilaisia nostureissa käytettäviä apuvälineitä ja nosturien merkintöjä.

Nosturistandardit uudistetaan lähivuosina

EU:n uusi koneasetus (2023/1230) vaatii uudistamaan lähes kaikki aiemman konedirektiivin (2006/42/EY) mukaan harmonisoidut standardit. Harmonisoitujen standardien käyttö helpottaa yritysten arkea, sillä ne tarjoavat yhden tavan täyttää lakien vaatimukset. Harmonisoitu standardi tarkoittaa standardia, jota Euroopan unioni hyödyntää oman lainsäädäntönsä tukena ja johon viitataan EU:n virallisessa lehdessä.

CEN/TC 147 Nosturit – Turvallisuus -ryhmä on globaalissa standardoinnissa alansa tärkein toimija. Se on laatinut 29 harmonisoitua standardia, joiden päivitys aloitetaan ennen vuotta 2027.

Harmonisoidut standardit ovat nosturivalmistajille pikatie tuotteiden CE-merkintään: ne helpottavat kansainvälistä kauppaa, parantavat tuotteiden yhteentoimivuutta ja lisäävät koneiden turvallisuutta. Myös EU:n ulkopuoliset nosturivalmistajat hyötyvät ja hyödyntävät harmonisoituja standardeja, jos he haluavat myydä tuotteitaan Euroopassa.

Suomi tavoittelee lisää vaikutusvaltaa standardoinnissa – matka on vasta alussa

Valinta CEN/TC 147:n sihteeristömaaksi on teollisuuspoliittisesti tärkeä askel eteenpäin Suomen vaikutusmahdollisuuksien lisääjänä. Suomessa on standardoitu jo 100 vuoden ajan, alusta alkaen kansainvälisyyttä tavoitellen. Suomen kilpailukykyä tukevat sihteeristövastuut ovat yksi standardoinnin keskusjärjestön SFS Suomen Standardien ja METSTAn yhteisistä strategisista tavoitteista.

METSTA on SFS Suomen Standardien toimialayhteisö, jonka vastuulla on koordinoida kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan standardointia Suomessa.

”Tekniikan kehittyessä myös lähestymisemme standardointiin tulee muuttua. Uusin teollinen vallankumous on tuonut käyttöömme älykkäitä teknologioita, reaaliaikaista datan hyödyntämistä ja etäohjattavia sekä autonomisia järjestelmiä. Uudet mahdollisuudet synnyttävät uusia turvallisuusriskejä. CEN/TC 147:n vetovastuussa suomalaiset asiantuntijat ovat valmiita ratkomaan näitä haasteita hyödyntäen ja kehittäen standardoinnin työkaluja”, sanoo METSTAn toimitusjohtaja Päivi Brunou.

”Kansainvälisten standardointikohteiden vetovastuut eli sihteeristöt tarjoavat Suomen elinkeinoelämälle omien alojensa merkittäviä näköala- ja vaikuttamispaikkoja. Suomessa standardointia ei vielä käytetä kilpailukyvyn edistämisessä yhtä määrätietoisesti kuin useissa muissa maissa. Tarvitsemme laajempaa standardoinnin strategista hyödyntämistä ja strategista ymmärrystä Suomeen”, linjaa kansainvälisten asioiden johtaja Antti Karppinen SFS:stä.

Edistääkseen ja ylläpitääkseen eurooppalaisen standardoinnin asemaa globaaleilla markkinoilla Euroopan komissio julkaisi EU:n ensimmäisen standardointistrategian vuonna 2022. Myös Suomessa on tunnistettu standardoinnin yhä strategisempi rooli kilpailukyvyn vahvistamisessa, ja Suomessa laaditaan Orpon hallituksen kaudella ensimmäinen kansallinen standardointistrategia työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

Kysy lisää

Antti Karppinen

Kansainvälisten asioiden johtaja
Soita: +358 40 545 2214
Viesti: antti.karppinen@sfs.fi