Siirry sisältöön

Turvallisuus

Turvallisuus ja sitä koskevat standardit liittyvät moniin eri toimialoihin. Standardeilla voidaan parantaa niin koko yhteiskunnan kuin erilaisten tuotteiden, laitteiden ja palveluidenkin turvallisuutta.

Yhteiskunnan turvallisuus ja siihen liittyvät standardit muodostavat laajan kokonaisuuden

Yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat monitasoisia ja ne koskettavat ihmisiä maailmanlaajuisesti. Turvallisuusuhkat, kuten taudit tai terrorismi, eivät noudata valtioiden rajoja. Turvallisuus liittyy useisiin eri toimialoihin, ja siksi aihepiirin standardointia tehdään lukuisissa eri ryhmissä.

Eurooppalaisten standardointijärjestöjen CENin ja CENELECin turvallisuuteen liittyvää standardointityötä koordinoimaan on perustettu Sector Forum Security. Sen tavoitteena on luoda kokonaiskuva aihepiirin standardeista ja standardoinnin tarpeista sekä saada alan toimijat ja päättäjät mahdollisimman kattavasti mukaan standardointityöhön.

Sector Forum Securityn päähuomio on yhteiskunnallisessa turvallisuudessa: yritysten ja organisaatioiden jatkuvuuden hallinnassa ja kriisinsiedossa, kriisiviestinnässä sekä kemiallisissa, biologisissa ja radioaktiivisissa riskeissä.

Jatkuvuuden- ja riskienhallintaa standardien avulla

Varautumalla ennalta mahdollisiin turvallisuusriskeihin ja häiriötilanteisiin organisaatio voi toipua niistä nopeammin ja selvitä pienemmillä vahingoilla ja kustannuksilla.

Varautumista voidaan parantaa standardoinnin keinoin. Liiketoiminnan jatkuvuuden- ja riskienhallinnan standardit auttavat organisaatioita tunnistamaan mahdolliset toimintaansa vaikuttavat uhkat ja riskit, arvioimaan niiden vaikutukset ja suunnittelemaan toimintatavat häiriötilanteiden varalle.

Jatkuvuuden- ja riskienhallintaan liittyviä standardeja ovat

Lue lisää yhteiskunnan turvallisuudesta sekä jatkuvuuden- ja riskienhallinnasta.

Turvallisuutta lisääviä standardeja palontorjunnasta lasten leluihin

Turvallisuutta koskevia standardeja laaditaan kaikilla toimialoilla. Turvallisuuden lisääminen onkin yksi standardoinnin päätavoitteista. Standardeja on laadittu palontorjuntaan ja vaarallisten aineiden käsittelyyn. Standardit käsittelevät myös turvallisuutta työelämässä ja terveydenhuollossa. Esimerkiksi lääkinnällisiin laitteisiin ja terveydenhuollon suojavarusteisiin liittyy standardeja, joiden tarkoitus on suojata potilaiden sekä hoitohenkilöstön terveyttä ja turvallisuutta.

Myös lasten turvallisuutta pyritään varmistamaan lainsäädännön lisäksi lukuisilla standardeilla. Riskien ja onnettomuuksien välttämiseksi standardeja on laadittu muun muassa lasten leluille, leikkikenttävälineille, vaatteille ja huonekaluille. Näistä saat lisää tietoa tutustumalla palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika -aihealueeseen.

Standardeilla ei pyritä takaamaan pelkästään tuotteiden tai laitteiden turvallista käyttöä, vaan niillä halutaan varmistaa myös erilaisten prosessien ja palvelujen turvallisuus, kuten